GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU


Câu hỏi 2:

Tôi hiện đang làm việc,nghiên cứu và giảng dạy về bộ hồ sơ KTM này, xin quý hội giải thích rõ vấn đề xác định R sau đây:  Trong hướng dẫn thực hiện hồ sơ kiểm toán mẫu, phần xác định mức đảm bảo R, quý hội có đưa ra mức R khác nhau của các TI trên Bảng CĐKT và Báo cáo KQHĐKD. Xin quý hội giải thích rõ hơn tại sao lại có sự khác nhau như vậy. Các cón số: 0,5; 0,7 cơ sở lý luận của nó thế nào mà có được. Rất kính monh quý hôi giải thích!

 

Trả lời:

R là mức độ đảm bảo cần thiết từ mẫu. Hệ số R áp dụng đối với BCĐKT cao hơn BCKQKD vì phương pháp chọn mẫu này dựa trên cơ sở BCĐKT sẽ được kiểm toán trước và phần lớn các rủi ro sai sót trọng yếu (nếu có) kiểm toán viên có thể phát hiện từ các thủ tục kiểm toán các số dư tài sản, công nợ cuối kỳ. Do đó, khi kiểm tra các khoản mục trên BCKQKD, phạm vi công việc kiểm toán sẽ thấp hơn.

 

Các hệ số R do Tài liệu hướng dẫn chương trình KTM đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo trên cơ sở thực tiễn hướng dẫn kiểm toán chọn mẫu tại các công ty. Không có cơ sở thống kê cho cách tính các hệ hệ số này. Các hệ số này chỉ cung cấp gợi ý số mẫu tối thiểu khi bắt đầu kiểm tra, không thay thế cho các xét đoán của KTV trong từng trường hợp cụ thể. KTV phải căn cứ vào bằng chứng thu được từ thử nghiệm kiểm soát và từ các thử nghiệm cơ bản ở các tài khoản liên quan để có quyết định số mẫu phù hợp. Ngoài ra, KTV vẫn phải thực hiện các thủ tục chọn mẫu các khoản mục đặc biệt, các khoản mục bất thường, bên cạnh việc chọn số mẫu nếu dựa trên cách tính nêu trên.

LTV

 

Câu hỏi 1: (Trần Ngọc Hoàng - Công ty kiểm toán & kế toán Biên Hòa, 109/541A, Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Biên Hòa, Đồng nai):

Chương trình kiểm toán mẫu này, đối với công ty kiểm toán vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay là rất tốt và bổ ích. Nó cho phép các công ty từng bước rút ngắn được khoảng cách về tính chuyên nghiệp kiểm toán so với các công ty kiểm toán lớn trong và ngoài nước đang hoạt động ở Việt Nam.

Tuy nhiên chúng tôi có một câu hỏi là: Trong quá trình thực hiện Chương trình kiểm toán mẫu tại công ty, nói chung chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các hướng dẫn, tuy nhiên tại từng nội dung, chúng tôi có thể lược bỏ hoặc bổ sung thêm thủ tục kiểm toán cho phù hợp với tình hình thực tế.

Do Hồ sơ kiểm toán được thực hiện bởi công ty và chúng tôi phải chịu trách nhiệm theo luật định về việc trình bày, bảo quản, lưu trữ bằng chứng kiểm toán trong hồ sơ kiểm toán này. Vậy khi áp dụng Chương trình kiểm toán mẫu trong hoạt động kiểm toán của công ty, chúng tôi có được quyền bỏ Logo, chú thích của VACPA trong chương trình kiểm toán mẫu và thay thế bằng Logo, địa chỉ của công ty chúng tôi cho dung nghĩa là Hồ sơ kiểm toán của công ty chúng tôi hay không?

Rất mong được sự giải đáp của Quý Hội để công ty chúng tôi có cơ sở triển khai thực hiện.

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã có nhận xét tốt về Chương trình kiểm toán mẫu. Về câu hỏi của bạn, VACPA xin trả lời như sau: Như đã nêu trong "Lời nói đầu" của Hồ sơ kiểm toán mẫu, " ... Hồ sơ kiểm toán mẫu thuộc quyền đồng sở hữu của VACPA và chuyên gia tư vấn. Mọi sự trích dẫn, sao chép, sử dụng đề nghị ghi rõ "Theo nguồn VACPA". Do đó, khi bạn thực hiện kiểm toán dựa theo Hồ sơ kiểm toán mẫu, có thể lược bỏ, hoặc bổ sung thủ tục cho phù hợp với tình hình thực tế là đúng theo hướng dẫn của VACPA. Tuy nhiên nội dung gốc vẫn là theo Chương trình kiểm toán mẫu của VACPA. Do đó bạn cần và nên sửa lại cho phù hợp như sau:

- Trang bìa đầu tiên trang chỉ mục và trang đầu của các phần A, B, C, ..., H, bạn nên bỏ Logo của VACPA ở góc phải, phía trên và thay bằng logo của công ty, chữ "Hồ sơ kiểm toán mẫu", bạn sửa lại thành "Hồ sơ kiểm toán". Phần logo của VACPA và chú thích "Chương trình kiểm toán mẫu (áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011- Ban hành theo Quyết định 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA" ở cuối các trang trên thì giữ nguyên, không thay đổi.

- Các trang giấy tờ làm việc chuẩn (C), bạn ghi Tên công ty của bạn ở đầu trang, tiếp chữ "Công ty" ... Phần cuối trang bạn có thể sửa lại như sau: (1) Bỏ logo của VACPA và thay bằng logo của công ty. Hai dòng chữ còn lại bạn có thể bỏ và thay bằng câu "Theo mẫu trong Chương trình kiểm toán do VACPA ban hành tại Quyết định 1089/QĐ-VACPA"

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm Tại đây!

Chúc bạn và công ty thành đạt!

MC- Web

 

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 8191

Đánh giá bài viết
Kết quả