HOANG MANG CHÊNH LỆCH SỐ LIỆU SAU KIỂM TOÁN


Một điều đáng lo ngại là tình trạng chênh lệch báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán đang khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.

Dòng sự kiện các DN lệch kết quả kiểm toán

Trên Sở GDCK tp. Hồ Chí Minh mới có hơn 60 doanh nghiệp nộp Báo cáo kiểm toán và trên HNX cũng chỉ mới gần 40 DN đã công bố thông tin. 

TTCK thời gian gần đây đã có chút khởi sắc, nhà đầu tư bắt đầu có chút niềm tin vào thị trường. Tuy nhiên, một lo ngại lại dấy lên là tình trạng chênh lệch báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán.  

Nhiều doanh nghiệp lãi tăng mạnh sau kiểm toán

Điển hình lớn nhất có LNST tăng mạnh sau kiểm toán là TBC lãi gấp 2,73 lần trước kiểm toán. Nguyên nhân lãi có thể do công ty hạch toán lại doanh thu, lợi nhuận theo đơn giá điện mới mà EVN thông qua. Sự kiện này phát sinh sau kỳ BCTC nên ngoài chủ ý của công ty.

LNST sau kiểm toán năm 2011 tăng 86,25%, đạt 1,63 tỷ đồng là kết quả kinh doanh của CIG. Nguyên nhân chính làm LNST của CIG tăng khủng chủ yếu nhờ giá vốn hàng bán giảm kéo theo sự tăng mạnh LNST.

DHC có LN ròng sau kiểm toán tăng 158%; TLH tăng 12,33%; SFN tăng 10,33% so với trước kiểm toán là những trường hợp hiếm hoi trong mùa BCTC.

Hàng loạt doanh nghiệp lãi giảm mạnh sau kiểm toán

Hiện tượng lãi sau kiểm toán giảm mạnh so với trước kiểm toán là hiện tượng thường gặp nhất của mùa kiểm toán. Rất nhiều doanh nghiệp có chênh lệch nhưng ở mức thấp so với LN trước kiểm toán. Khá nhiều doanh nghiệp khiến cổ đông bất an khi lệch trên 10%.

Việc VIS phải "cõng" thêm 111 tỷ đồng dự phòng khiến LN sau kiểm toán rơi từ 110 tỷ xuống 27,2 tỷ đồng khiến không ít cổ đông bức xúc. Dù sau thông tin này, công ty đã vội vàng có lời trần tình với cổ đông nguyên nhân chênh lệch nhưng việc HĐQT không nắm được Luyện thép Sông Đà-đơn vị mà VIS nắm hơn 49% vốn, bị lỗ nặng, để đến nỗi không lập dự phòng khi làm BCTC là điều khó chấp nhận.

Con số giảm 46,27 tỷ đồng so với trước kiểm toán của DPR không quá lớn khi xét trong bối cảnh LNST của doanh nghiệp này đạt hơn 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức chênh lệch này không hề nhỏ so với nhiều doanh nghiệp khác và khoản chênh lệch đến từ nhiều vấn đề từ doanh thu, giá vốn đến chi phí…khiến nhà đầu tư khá hoang mang với số liệu trước và sau kiểm toán.

Ngoài VIS, DPR, LNST sau kiểm toán của HU3 giảm 10,46%, TH1 tuy có doanh thu tài chính tăng gần gấp đôi nhưng LNST vẫn giảm 42,25%; CII sau kiểm toán hoạt động liên doanh liên kết lãi thành lỗ; SRC giảm 20,35% so với trước đó…

Đến những ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Tuy con số lợi nhuận của CNG không đổi so với trước kiểm toán, phần ý kiến của kiểm toán viên đáng quan tâm là Ban giám đốc công ty đã thay đổi tỷ lệ khấu hao tài sản cố định hữu hình từ 1/1/2011. Việc thay đổi tỷ lệ khấu hao đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011. Nếu tỷ lệ khấu hao trước đây tiếp tục được sử dụng, chi phí khấu hao trong năm 2011 sẽ giảm 30,86 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trong năm 2011 sẽ tăng lên với số tiền tương ứng.

PHR bị kiểm toán lưu ý khoản giá trị lợi thế kinh doanh 103,35 tỷ đồng; VLF bị nhắc khoản 31,35 tỷ đồng thuế TNDN treo lơ lửng từ năm 2007-2008; TCT bị kiểm toán ngoại trừ khoản dự phòng đầu tư vào Nước khoáng Ninh Điền; PDC bị kiểm toán lưu ý 44,52 tỷ đồng nợ khó đòi, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn.

 

(T.Hương - Theo TTVN)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3658

Đánh giá bài viết
Kết quả