QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIÁ PHÍ SẼ HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH


Nhiều doanh nghiệp hiện đang thực sự khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Sức đề kháng của doanh nghiệp trong thời kỳ khó khăn không chỉ thể hiện ở doanh thu, lợi nhuận cuối kỳ, và các chỉ số tài chính trên báo cáo tài chính mà còn nhiều yếu tố khác, trong đó những nỗ lực tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc cắt giảm chi phí, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi để cân đối thanh khoản, cũng có thể được đánh giá cao về sự thích nghi của doanh nghiệp trong khó khăn của thị trường.

Trong bối cảnh đó, DN có xu hướng lựa chọn các công ty kiểm toán có mức chào phí thấp hơn do chưa đánh giá hết được vai trò và lợi ích của kiểm toán độc lập. Sức ép về hạ phí kiểm toán có thể khiến các công ty kiểm toán đánh đổi về chất lượng, hoặc có những thỏa hiệp với doanh nghiệp  nhằm giữ chân hoặc thu hút doanh nghiệp. Điều này có thể dẫn đến các quy trình, thủ tục kiểm toán không được thực hiện đầy đủ, chất lượng cuộc kiểm toán không được đảm bảo.

 

Luật kiểm toán độc lập có hiệu lực từ ngày 1/1/2012 đã đưa ra quy định về phương thức tính phí như theo giờ làm việc của kiểm toán viên hành nghề, kiểm toán viên, hoặc từng dịch vụ kiểm toán với mức phí trọn gói sẽ hạn chế được tình trạng này. Hy vọng, các văn bản quy định về xử phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính ban hành trong thời gian tới sẽ đem lại môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn.

 

Ông Bùi Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc dịch vụ

kiểm toán, Ernst&Young Việt Nam

 

(Theo Báo ĐTCK)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2992

Đánh giá bài viết
Kết quả