Giới thiệu về Hội

Tên tiếng Việt: Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.

Tên tiếng nước ngoài: Vietnam Association of Certified Public Accountants.

Tên viết tắt: VACPA.

Địa chỉ: Tầng 2 & 3, Nhà Dự án, Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tôn chỉ, mục đích

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức nghề nghiệp của công dân Việt Nam có chứng chỉ Kiểm toán viên độc lập và các doanh nghiệp kiểm toán ở Việt Nam tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần duy trì, phát triển và nâng cao trình độ kiểm toán viên hành nghề, chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán, giữ gìn uy tín và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để trở thành Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp được khu vực và quốc tế thừa nhận, nhằm góp phần công khai minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp, góp phần bảo vệ lợi ích của những người sử dụng thông tin tài chính của doanh nghiệp và tổ chức được kiểm toán theo quy định của pháp luật, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Địa vị pháp lý, trụ sở

  1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .
  2. Trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội và thành lập Văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

  1. Hội hoạt động trong phạm vi cả nước, trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán,
  2. Hội chịu sự quản lý nhà nước về nghề nghiệp kế toán, kiểm toán của Bộ Tài chính và các bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

  1. Tự nguyện, tự quản.
  2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, độc lập, trung thực, minh bạch.
  3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
  4. Không vì mục đích lợi nhuận.
  5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Cơ cấu tổ chức của Hội

1  Đại hội;

2. Ban Chấp hành Hội;

3. Ban Thường trực Hội;

4. Ban Kiểm tra;

5. Văn phòng Hội;

6. Các ban và tổ chức chuyên môn;

7. Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn kiểm toán viên.

Sơ đồ tổ chức

Giới thiệu Ban Chấp hành VACPA nhiệm kỳ IV

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Đơn vị Công tác

Chức danh của Hội

01

Ông Phạm Sỹ Danh

Nguyên Thứ trưởng BTC

Chủ tịch

02

Ông Trần Đình Cường

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Phó Chủ tịch

03

Bà Hà Thị Ngọc Hà

Phó Vụ trưởng Vụ CĐKT&KiT, Bộ Tài chính

Phó Chủ tịch

04

Bà Hà Thị Thu Thanh

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Phó Chủ tịch

05

Ông Võ Hùng Tiến

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Phó Chủ tịch

06

Bà Lê Thị Tuyết Nhung

Phó Vụ trưởng Vụ CĐKT&KiT, Bộ Tài chính

Phó Chủ tịch

07

Ông Trần Khánh Lâm

 

Tổng Thư ký

08

Bà Trần Thị Tố Dung

Nguyên Phó Tổng Thư ký, nguyên Trưởng VP VACPA

Ủy viên

09

Ông Đặng Xuân Cảnh

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán DTL

Ủy viên

10

Ông Ngô Đức Đoàn

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Ủy viên

11

Ông Nguyễn  Phú Hà

Tổng Giám đốc Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam

Ủy viên

12

Bà Nguyễn Phi Lan

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH PwC VN

Ủy viên

13

Ông Nguyễn Quỳnh Nam

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Crowe Horwath Việt Nam

Ủy viên

14

Bà Mai Lan Phương

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Ủy viên

15

Ông Trần Anh Quân

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH KPMG

Ủy viên

16

Ông Nguyễn Thanh Sang

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Ủy viên

17

Ông Nguyễn Văn Sỹ

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế A.T.A.X

Ủy viên

18

Ông Nguyễn Thế Thọ

Vụ trưởng Vụ Giám sát TTCK UBCK Nhà nước

Ủy viên

19

Ông Nguyễn Chí Trung

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam

Ủy viên

20

Ông Nguyễn Thành Trung

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nexia STT

Ủy viên

21

Ông Phan Xuân Vạn

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Ủy viên

 

 

Giới thiệu Ban lãnh đạo chủ chốt

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 34295

Đánh giá bài viết
Kết quả