Giới thiệu về Hội

Tên tiếng Việt: Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.

Tên tiếng nước ngoài: Vietnam Association of Certified Public Accountants.

Tên viết tắt: VACPA.

Địa chỉ:

- Tại Hà Nội: Tầng 2 & 3, Tòa nhà Dự án, Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Tại TP. Hồ Chí Minh:  P.23, 24, 25, Lầu 1, số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Tôn chỉ, mục đích

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức nghề nghiệp của công dân Việt Nam có chứng chỉ Kiểm toán viên độc lập và các doanh nghiệp kiểm toán ở Việt Nam tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần duy trì, phát triển và nâng cao trình độ kiểm toán viên hành nghề, chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán, giữ gìn uy tín và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để trở thành Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp được khu vực và quốc tế thừa nhận, nhằm góp phần công khai minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp, góp phần bảo vệ lợi ích của những người sử dụng thông tin tài chính của doanh nghiệp và tổ chức được kiểm toán theo quy định của pháp luật, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .

2. Trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội và thành lập Văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1. Hội hoạt động trong phạm vi cả nước, trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán,

2. Hội chịu sự quản lý nhà nước về nghề nghiệp kế toán, kiểm toán của Bộ Tài chính và các bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

1. Tự nguyện, tự quản.

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, độc lập, trung thực, minh bạch.

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

4. Không vì mục đích lợi nhuận.

5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Cơ cấu tổ chức của Hội

1.  Đại hội;

2. Ban Chấp hành Hội;

3. Ban Thường trực Hội;

4. Ban Kiểm tra;

5. Văn phòng Hội;

6. Các ban và tổ chức chuyên môn;

7. Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn kiểm toán viên.

 

-------------------------------

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 39213

Đánh giá bài viết
Kết quả