005 - Hội viên Tập thể - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC)

07/12/2012

STT

HỌ VÀ TÊN HỘI VIÊN

NĂM SINH

SỐ CHỨNG CHỈ KTV

NGÀY CẤP

NGÀY VÀO HỘI

1

Phạm Văn Vinh

1965

Đ.0112/KTV

18/5/1999

15/04/2005

2

Phạm Thị Hồng Uyên

1978

0794/KTV

19/11/2004

12/10/2007

3

Đậu Nguyễn Lý Hằng

1980

1169/KTV

17/01/2007

12/10/2007

4

Trần Hải Sơn

1984

2172/KTV

30/12/2011

03/12/2012

5

Dương Thị Phương Anh

1973

0321/KTV

22/5/2000

15/04/2005

6

Phạm Thị Thanh Mai

1975

1044/KTV

11/11/2005

12/10/2007

7

Nguyễn Thị Phương Thùy

1977

1871/KTV

23/02/2011

05/10/2011

8

Nguyễn Quang Tuyên

1967

Đ.0113/KTV

18/5/1999

15/04/2005

9

Trương Diệu Thuý

1964

0212/KTV

18/05/1999

12/10/2007

10

Huỳnh Tiểu Phụng

1979

1269/KTV

17/01/2007

12/10/2007

11

Trần Xuân Thủy

1981

1744/KTV

28/04/2010

15/06/2010

12

Trần Thanh Vân

1983

2196/KTV

30/12/2011

12./03/2012

13

Nguyễn Minh

1959

0612/KTV

11/12/2002

15/04/2005

14

Trần Thái Hòa

1976

1511/KTV

06/07/2009

11/02/2009

15

Đặng Ngọc Tú

1961

0213/KTV

18/5/1999

15/04/2005

16

Lê Thanh Duy

1980

1493/KTV

06/07/2009

11/02/2009

17

Huỳnh Thị Thu Thuỷ

1979

0978/KTV

11/11/2005

12/10/2005

18

Đào Tiến Đạt

1965

Đ.0078/KTV

18/5/1999

15/04/2005

19

Vũ Khánh Linh

1981

2355/KTV

30/12/2011

03/12/2012

20

Vũ Khắc Chuyển

1967

0160/KTV

18/5/1999

09/06/2008

21

 Nguyễn Đình Khôi

1986

2793/KTV

15/04/2014

24/7/2014

22

Hà Quế Nga

1985

2801/KTV

15/04/2014

24/7/2014

23

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

1983

2958/KTV

15/04/2014

24/7/2014

24

Phạm Anh Dũng

1986

2927/KTV

15/04/2014

24/7/2014

25

Vũ Bình Nguyên

1985

2957/KTV

15/04/2014

24/7/2014

26

Nguyễn Thị Hiệp

1981

1401/KTV

06/07/2009

11/02/2009

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3068

Đánh giá bài viết
Kết quả