Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kế toán Đông Phương

Số hiệu công ty: 222

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN KẾ TOÁN ĐÔNG PHƯƠNG

 

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế.

 

Vốn điều lệ: 5.250.000.000đ ( Năm tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)

 

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Số 177, phố Khương Thượng, Phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043 775 2728

Fax: 043 7710627

Email:

Website:

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2268

Đánh giá bài viết
Kết quả