HỌP LIÊN BAN ĐÀO TẠO TƯ VẤN VACPA NHIỆM KỲ III


Chiều ngày 11/12/2012, Liên Ban Đào tạo - Tư vấn Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã họp thảo luận và thông qua chương trình kế hoạch hoạt động đào tạo tư vấn 2012-2013 , do Phó Chủ tịch Hội, Trưởng Ban Đào tạo - TS Trần Đình Đinh Cường và Trưởng VP VACPA HN, Trưởng Ban Tư vấn - TS Phùng Thị Đoan đồng chủ trì, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội - PGS TS Trần Văn Tá, Phó Chủ tịch thường trực - Ông Bùi Văn Mai và Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam - Ông Võ Hùng Tiến. Cuộc họp đã được thực hiện dưới hình thức họp trực tuyến, với sự hỗ trợ của Văn phòng Ernst & Young Việt Nam tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 11/15 Ủy viên đã tham dự họp đầy đủ.

Liên Ban đã tổng kết và thảo luận về các nội dung chủ yếu sau đây:

1.   Thảo luận Báo cáo tổng kết hoạt động Đào tạo - Tư vấn năm 2012 của VACPA, cho thấy: VACPA đã thực hiện thành công chương trình kế hoạch Đào tạo - Tư vấn năm 2012 được đánh giá cao của các cơ quan Nhà nước, lãnh đạo VACPA, các công ty kiểm toán, KTV, hội viên, các tổ chức nghề nghiệp quốc tế và người quan tâm.

2.   Thông qua Kế hoạch đào tạo, hội thảo, tọa đàm năm 2013 với các hoạt động quan trọng gồm:

-  Đào tạo, cập nhật kiến thức, hội thảo, tọa đàm cho kiểm toán viên;

-  Đào tạo ôn thi KTV;

-  Hướng dẫn thực hành theo Hồ sơ kiểm toán mẫu cho trợ lý KTV (cấp độ 1, 2);

-  Đào tạo theo yêu cầu của các công ty kiểm toán, các trường đại học và các doanh nghiệp …

Kế hoạch đào tạo 2013 có sự khác biệt lớn so với năm 2012 do Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 hướng dẫn về cập nhật kiến thức cho KTV đăng ký hành nghề kiểm toán. VACPA đang tiến hành dự án WB2 xây dựng chương trình đào tạo, CNKT chuyên nghiệp và hướng nội dung đào tạo vào đào tạo thực hành và sâu sát thực tế hơn.

3.   Thảo luận Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo;

Liên Ban đã thảo luận một số nội dung quan trọng trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Đào tạo của VACPA. Đồng thời cũng thảo luận về một số vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về CNKT tại Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính./.

 

(DL- VACPA)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2429

Đánh giá bài viết
Kết quả