PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI) TỔ CHỨC ĐÀO TẠO 'ỨNG DỤNG TIẾP THỊ SỐ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI'


Ngày 17/12/2012, tại Hà Nội, cán bộ của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tham dự khóa đào tạo "Ứng dụng tiếp thị số và xúc tiến thương mại" do phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Ai Len tổ chức.

Khóa đào tạo diễn ra trong thời gian một ngày, với trình bày của Bà Ellie McHugh - Giám đốc kinh doanh mạng toàn cầu Viện ứng dụng Tiếp thị số quốc tế Cộng hòa Ai Len đã thu hút gần 60 cán bộ từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại và các hội nghề nghiệp.

 

Buổi sáng, Bà Ellie McHugh đã giới thiệu tổng quan về tiếp thị trực tuyến (Digital Marketing) nhằm giúp cho các học giả hiểu biết sâu hơn và khai thác được sức mạnh của tiếp thị trực tuyến như một phương tiện cốt lõi của tiếp thị điện tử trong tổ chức, bên cạnh đó hiểu rõ thêm về các nguyên tắc cơ bản của tiếp thị số và có thể phân biệt giữa tiếp thị truyền thống và tiếp thị số. Bà cũng chia sẻ những kỹ thuật tiếp thị được áp dụng để phát triển được cách tiếp cận tiếp thị số một cách hiệu quả, hiểu giá trị lợi ích của tiếp thị số đem lại thông qua các kỹ thuật khác nhau như: tìm kiếm, trình bày, thông tin đại chúng, tiếp thị mobile và qua thư điện tử… 

 

Buổi chiều, Bà Ellie McHugh trình bày các vấn đề liên quan đến tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và cách sử dụng nó cho mục đích nâng cao thứ tự xếp hạng của website trên các kết quả tìm kiếm. Cách tạo các từ khóa tìm kiếm, quy trình chọn lọc từ khóa thích hợp nhất cho website của mình, tối ưu hóa nội dung trang web, và cách tạo nội dung và tags trên website. Các học giả cũng nắm được nguyên lý hoạt động của các công cụ tìm kiếm.

 

Khóa đào tạo được đánh giá cao vì các học giả đã cung cấp rất nhiều thông tin toàn diện và bổ ích để giúp các học viên có thể nghiên cứu, phát triển và ứng dụng phù hợp nhất với từng loại hình doanh nghiệp cũng như các tổ chức nghề nghiệp./.

 

DSH - VACPA HN

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2009

Đánh giá bài viết
Kết quả