HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN


Ngày 09/01/2013 Hội đồng thẩm định chất lượng kiểm toán của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã họp để xem xét các sai phạm phát hiện trong đợt kiểm tra chất lượng năm 2012, kiến nghị Bộ Tài chính hình thức xử lý kỷ luật đối với KTV và công ty kiểm toán. Ngoài ra Hội động thẩm định cũng xem xét một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa một số Công ty kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm tra để thống nhất kết quả kiểm tra trước khi báo cáo cho Bộ Tài chính.

Được biết Hội đồng thẩm định gồm có Chủ tịch VACPA - PGS.TS Trần Văn Tá làm Chủ tịch, các thành viên là Trưởng Ban kiểm tra, Trưởng Ban KSCL của Hội và Thành viên Ban Giám đốc một số công ty kiểm toán quốc tế và công ty kiểm toán lớn, đại diện Bộ Tài chính. Ba công ty có một số ý kiến chưa thống nhất với kết luận của Đoàn kiểm tra cũng được mời đến dự để cung cấp tài liệu và giải trình theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định.

Sau khi nghe Ông Bùi Văn Mai - Trưởng ban kiểm soát chất lượng đồng thời là Trưởng đoàn kiểm tra chất lượng dịch vụ năm 2012 của VACPA báo cáo về mức độ sai phạm và đề xuất hình thức xử lý sai phạm, thành viên Hội đồng đã xem xét các quy định hiện hành (Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004, Thông tư 64/2004/TT-BTC ngày 29/06/2004, Quyết định 32/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007) và cân nhắc mức độ của sai phạm, tình tiết sai phạm thực tế sao cho hợp tình, hợp lý nhất. Hội đồng dự kiến đưa ra 02 hình thức kỷ luật chủ yếu là đình chỉ đăng ký hành nghề có thời hạn (6 tháng hoặc 1 năm) đối với các KTV (bao gồm cả thành viên Ban Giám đốc) và công ty kiểm toán có sai phạm; hình thức phê bình nhắc nhở áp dụng đối với KTV và Công ty kiểm toán chưa đến mức đình chỉ đăng ký hành nghề. Với mức dự kiến trên VACPA sẽ có văn bản chính thức trình Bộ Tài chính các kiến nghị mức độ sai phạm và hình thức xử lý với KTV và Công ty kiểm toán qua cuộc kiểm soát chất lượng kiểm toán BCTC năm 2012 (theo dự kiến này sẽ có từ 1 - 2 công ty và 15 - 16 cá nhân bị đình chỉ; có từ 7 - 8 công ty và 44 - 45 cá nhân bị phê bình nhắc nhở).

Về các sự kiện còn có ý kiến khác nhau giữa Đoàn kiểm tra và đơn vị được kiểm tra có ở 3 đơn vị, sau khi nghe Trưởng đoàn kiểm tra trình bày và từng đơn vị giải trình chi tiết, các thành viên Hội đồng thẩm định cũng đặt thêm câu hỏi hoặc trực tiếp kiểm tra tài liệu, file hồ sơ kiểm toán do đại diện đơn vị được kiểm tra cung cấp ngay trong cuộc họp. Hội đồng thẩm định đã thảo luận sôi nổi trên tinh thần Độc lập - Trung thực - Minh bạch và đưa ra ý kiến biểu quyết nhất trí về cơ bản với kết luận của Đoàn kiểm tra, trong đó có một đơn vị được điều chỉnh lại kết quả kiểm tra do đã giải trình rõ hơn một số tình tiết trong kết luận của Đoàn kiểm tra trước đó.

Đây là lần đầu tiên thành lập Hội đồng thẩm định sau 8 năm VACPA thực hiện kiểm soát chất lượng theo ủy quyền của Bộ Tài chính, sẽ trở thành việc làm cần thiết cho các cuộc kiểm tra sau này khi yêu cầu kiểm tra ngày càng khắt khe hơn và chế tài xử lý sai phạm ngày càng chặt chẽ.

(MC-Web)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2806

Đánh giá bài viết
Kết quả