HƯỚNG DẪN CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BCTC MÙA KIỂM TOÁN 2012/2013


Sau đợt kiểm tra chất lượng năm 2012, do chưa bố trí tọa đàm với các công ty kiểm toán được, VACPA đã ban hành "Tài liệu hướng dẫn giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2012/2013" tại Công văn số 005/2013/VACPA ngày 10/01/2013 gửi các công ty kiểm toán và Hội viên VACPA.

 

 

Các giải pháp bao gồm 03 nhóm:

- Về lập và trình bày Báo cáo kiểm toán;

- Hồ sơ kiểm toán và bằng chứng kiểm toán;

- Về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Mời hội viên và bạn đọc tham khảo trong file đính kèm./.

 

(BBT - Web)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 4904

Đánh giá bài viết
Kết quả