ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU VÀ CÔNG CỤ 'HỖ TRỢ LẬP BCTC'


Ngày 19/02/2013, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam có Công văn số 038/2013/VACPA về việc áp dụng Chương trình kiểm toán mẫu và công cụ "Hỗ trợ lập BCTC", như sau:

Chương trình kiểm toán mẫu (CTKTM) do Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) ban hành tháng 10/2010, qua khảo sát của VACPA đến tháng 11/2012 đã được hơn 100 công ty kiểm toán áp dụng. CTKTM được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định của chuẩn mực kiểm toán quốc tế và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, ngày càng chứng minh được sự khoa học trong kết cấu, có khả năng ứng dụng cao trong thực hành kiểm toán. Tiếp theo CTKTM, tháng 12/2011, VACPA đã xây dựng và công bố công cụ Hỗ trợ lập BCTC theo các biểu mẫu của CTKTM (đến nay đã có hơn 30 công ty kiểm toán đăng ký và áp dụng). Công cụ này được thực hiện trên Visual Basic, với các tính năng hỗ trợ như lập BCTC riêng/BCTC tổng hợp/BCTC hợp nhất, lập biểu phân tích, xác định mức trọng yếu, lập và lựa chọn danh sách các bút toán điều chỉnh và danh sách bút toán không điều chỉnh, kết xuất dữ liệu lên các biểu tổng hợp (lead sheet), có ưu điểm chính là dung lượng nhỏ gọn, dễ sử dụng, cho kết quả nhanh với độ chính xác cao. Trong giai đoạn tiếp theo, VACPA sẽ nâng cấp công cụ với nhiều tính năng hiện đại hơn, kết hợp với việc xây dựng phần mềm kiểm toán gắn với CTKTM, nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động kiểm toán, góp phần Gia tăng giá trị Hội viên của VACPA.

Trong quá trình kiểm soát chất lượng thường niên và phối hợp với Ủy ban chứng khoán Nhà nước xem xét chất lượng kiểm toán một số BCTC, VACPA nhận thấy việc áp dụng CTKTM ở một số công ty còn ở mức độ thấp, các kiểm toán viên, trợ lý KTV chưa hiểu hết được nội dung, yêu cầu, cách thực hiện các thủ tục, dẫn đến còn một số sai sót phổ biến như sau:

(1) Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán: Còn thiếu rất nhiều thủ tục kiểm toán quan trọng như tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động, tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ,… từ đó không đủ cơ sở để đánh giá rủi ro hoặc chưa đủ thận trọng trong việc đánh giá rủi ro; xây dựng mức trọng yếu nhưng không dùng để đưa ra ý kiến kiểm toán, thiết kế thủ tục kiểm tra chi tiết, xác định cỡ mẫu

(2) Giai đoạn thực hiện kiểm toán: Chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán theo chương trình kiểm toán xây dựng. Nhiều thủ tục kiểm toán bỏ qua không thực hiện mà không thấy giải thích lý do. Chưa thu thập và lưu lại đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở hình thành ý kiến kiểm toán.

(3) Giai đoạn tổng hợp, kết luận và lập Báo cáo kiểm toán: Không có tài liệu tổng hợp kết quả kiểm toán, danh sách bút toán điều chỉnh và phân loại lại, các bút toán không điều chỉnh không được tổng hợp lại đối chiếu với mức trọng yếu để đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp.

(4) Báo cáo tài chính đính kèm báo cáo kiểm toán: Vẫn còn một số lỗi cơ bản như sai tên, địa chỉ khách hàng; tên gọi Báo cáo tài chính; số liệu không phù hợp giữa Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC... Các số liệu này không đối chiếu được với các số liệu dùng để xem xét mức trọng yếu ở giai đoạn kết thúc cuộc kiểm toán hoặc Biểu phân tích tổng thể BCTC lần cuối.

Hiện nay, VACPA đã trình Bộ Tài chính dự thảo 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam mới cập nhật theo chuẩn mực kiểm toán Quốc tế và dự kiến sẽ được ban hành trong quý I/2013. VACPA đang tiến hành cập nhật CTKTM theo hệ thống chuẩn mực kiểm toán mới. Theo nhận định của các chuyên gia, khi hệ thống chuẩn mực kiểm toán mới có hiệu lực sẽ làm tăng khối lượng công việc kiểm toán thực hiện lên 30% so với hiện nay. Do đó, để nâng cao hiệu quả và chất lượng kiểm toán, các công ty cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo CTKTM, đồng thời, nên xem xét áp dụng cùng với công cụ Hỗ trợ lập BCTC.

VACPA khuyến nghị các công ty, đặc biệt là các công ty kiểm toán vừa và nhỏ cần tăng cường áp dụng CTKTM và công cụ Hỗ trợ lập BCTC” của VACPA để khắc phục các hạn chế, sai sót nêu trên, góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán. Các công ty đã tự xây dựng được CTKT và phần mềm lập BCTC riêng của công ty cũng cần xem xét, đối chiếu với CTKTM và công cụ “Hỗ trợ lập BCTC” của VACPA để tiếp thu, sử dụng những ưu điểm (nếu có).

Công ty hoặc hội viên nào cần download Chương trình kiểm toán mẫu:

tại đây.

hoặc công cụ Hỗ trợ lập BCTC: Tại đây. và bản hướng dẫn thực hiện sử dụng Tại đây

 

hoặc trong quá trình sử dụng nếu có vướng mắc xin liên hệ với văn phòng VACPA Hà Nội tại các địa chỉ sau:

            Văn phòng VACPA Hà Nội:

Phòng 304, Tòa nhà Dự án, số 4, ngõ 1 Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, HN

ĐT:       84-4 39724334   Fax:84-439724354         Email: vacpahn@mof.gov.vn

Văn phòng VACPA Tp Hồ Chí Minh

Phòng 23 Lầu 1, 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

            ĐT:       84-8 39306435       Fax: 84-8 39306442  Email: vacpahcm@mof.gov.vn

 

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 4639

Đánh giá bài viết
Kết quả