ĐÀO TẠO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ


Thực hiện kế hoạch nghiên cứu, soạn thảo, ban hành và công bố chuẩn mực kế toán Việt Nam (CMKTVN), Bộ Tài chính đã tiếp tục tổ chức đào tạo chuẩn mực kế toán Quốc tế (CMKT QT) đợt 2 từ ngày 11 đến ngày 13/3/2013 do 2 chuyên gia nước ngoài của Công ty Kiểm toán E&Y thực hiện.

Tham dự đào tạo có các thành viên Ban soạn thảo, tổ biên tập CMKTVN; các cán bộ Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán và các vụ khác có liên quan thuộc Bộ Tài chính; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một số ngân hàng; giảng viên các trường Đại học; đại diện Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và đại diện một số Công ty kiểm toán.

 

Trong đợt đào tạo, các chuyên gia trình bày các nội dung chủ yếu của CM như: Trình bày các BCTC, Hợp nhất kinh doanh, Công ty liên kết và liên doanh, Thỏa thuận liên doanh, Các BCTC hợp nhất…, chuyên gia cũng tập trung trao đổi về các nội dung đổi mới trong giai đoạn sửa đổi gần đây nhất. Các nội dung mới này cho thấy nội dung của CMKTVN hiện hành đã là lỗi thời, chưa đáp ứng với thực tế phát sinh tại Việt Nam nói riêng cũng như chưa phù hợp với CMKTQT nói chung.

 

Các chuyên gia nước ngoài cùng các thành viên tham gia đào tạo đã cùng nhau trao đổi những vướng mắc liên quan đến các CMKTVN và kinh nghiệm quốc tế. Các giải đáp của chuyên gia đem lại cho Việt Nam những kiến thức quý báu phục vụ hiệu quả cho việc thực hiện nghiên cứu, soạn thảo, sửa đổi, ban hành và công bố CMKTVN phù hợp với CMKTQT và hoàn cảnh thực tế tại Việt Nam.

 

HV-VACPA

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2094

Đánh giá bài viết
Kết quả