Nhắc nhở nộp Báo cáo tự kiểm tra năm 2013


Hiện tại, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đang triển khai kế hoạch kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán năm 2013 tại Công văn số: 109-2013/VACPA ngày 22/4/2013, trong đó có 88 công ty kiểm toán phải thực hiện tự kiểm tra và nộp báo cáo trước ngày 31/05/2013.

Căn cứ kết quả báo cáo, VACPA sẽ lựa chọn và báo cáo Bộ Tài chính để lựa chọn từ 35 - 40 công ty kiểm toán sẽ kiểm tra trực tiếp. Đến nay, ngày 27/5/2013 mới có 10 công ty nộp báo cáo, VACPA đề nghị các công ty kiểm toán chưa nộp Báo cáo nêu trên khẩn trương hoàn thành và nộp trước ngày 31/05/2013 về địa chỉ sau:

 

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Phòng 304, Tòa nhà Dự án ,

Số 4 Ngõ 1, Hàng Chuối, Hà Nội

ĐT: 04. 3 972 4334 (104)     Fax: 04. 3 972 4354

Email: vacpahn@mof.gov.vn

 

Các Công ty lấy mẫu báo cáo này từ phụ lục kèm theo hoặc xem trong trang web: www.vacpa.org.vn (Mục Kiểm soát chất lượng à Kế hoạch kiểm soát chất lượng). Nếu không tải được vui lòng liên hệ với VP VACPA Hà Nội, VACPA sẽ gửi qua email).

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2633

Đánh giá bài viết
Kết quả