HỌP BAN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG MỞ RỘNG


Ngày 11/6/2013, Ban kiểm soát chất lượng Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã họp để thảo luận và thông qua Bảng chấm điểm hệ thống và Bảng chấm điểm kỹ thuật áp dụng cho mùa KSCL 2013, tham dự buổi họp mở rộng còn có đại diện các công ty kiểm toán được kiểm tra trực tiếp năm 2012 và một số công ty kiểm toán lớn.

Việc áp dụng Bảng chấm điểm hệ thống và Bảng chấm điểm kỹ thuật đã được VACPA áp dụng từ năm 2010, sau 3 năm thực hiện, Bảng chấm điểm vẫn được rà soát, hoàn thiện và sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt, sau đợt kiểm tra năm 2012, đã có ý kiến phản hồi của các công ty kiểm toán được kiểm tra trực tiếp cũng như các công ty kiểm toán vừa và nhỏ qua Báo cáo chỉ tiêu hoạt động năm 2012, các kiến nghị đối với VACPA và Bộ Tài chính, nên trong buổi họp này, các thành viên Ban KSCL cùng đại diện các công ty đã trao đổi thẳng thắn, cụ thể về cách thức chấm điểm, tiêu chuẩn lựa chọn hồ sơ kiểm tra sao cho đại diện chất lượng của công ty, việc xây dựng Bảng chấm điểm riêng cho các công ty kiểm toán niêm yết, đại chúng cũng được nhiều ý kiến ủng hộ.  

 

Ngoài thảo luận về Bảng chấm điểm hệ thống và kỹ thuật, Ban kiểm soát chất lượng đã họp để thống nhất Kế hoạch kiểm soát chất lượng năm 2013 và lựa chọn Danh sách các công ty kiểm toán được kiểm tra trực tiếp chính thức năm 2013 trước khi trình Bộ Tài chính.

 

Ngoài ra Ban KSCL cũng xem xét một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa một số Công ty kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm tra để thống nhất cách thức xử lý trước khi vào đợt kiểm tra năm 2013.

Trước mỗi đợt kiểm tra hàng năm, VACPA đều tổ chức các cuộc họp Ban kiểm soát chất lượng và các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra để thống nhất chủ trương, kế hoạch chung của năm đồng thời liên tục kiện toàn bộ máy kiểm soát chất lượng cả về nhân sự tài liệu hướng dẫn và chất lượng kiểm tra.

Với các ý kiến tham gia đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát chất lượng và đại diện các công ty kiểm toán, hy vọng trong năm 2013 cuộc KSCL sẽ chất lượng, chặt chẽ và phù hợp hơn, giúp các công ty kiểm toán ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ để đảm bảo yêu cầu của cơ quan Nhà nước và thị trường./.

MT- VACPA

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2814

Đánh giá bài viết
Kết quả