BỘ TÀI CHÍNH XỬ PHẠT CÁC KTV VÀ CÔNG TY CÓ SAI PHẠM


Theo tin từ Bộ Tài chính, Ngày 01/07/2013 tại Hà Nội và ngày 03/07/2013 tại Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đã tổ chức họp mặt và lưu hành các công văn và quyết định xử phạt các KTV và Công ty kiểm toán có sai phạm phát hiện qua kỳ kiểm tra chất lượng dịch vụ năm 2012 của VACPA.

Theo kết quả kiểm tra năm 2012, KTV và các công ty kiểm toán vẫn bị sai phạm về đăng ký hành nghề, trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, ký BCKT quá 3 năm, thực hiện thiếu các thủ tục kiểm toán, lập hồ sơ kiểm toán không đầy đủ hoặc đưa ra ý kiến kiểm toán chưa có đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp, ... bị xếp loại chưa đạt yêu cầu hoặc cá biệt là yếu kém...

Theo đó Bộ Tài chính đã phê bình 9 công ty kiểm toán, 18 cá nhân KTV và quyết định đình chỉ hành nghề kiểm toán trong thời hạn 6 tháng là 16 KTV và đình chỉ 12 tháng là 1 KTV.

Các công ty kiểm toán cần đặc biệt lưu ý khắc phục các sai sót phát hiện qua kiểm tra năm 2012 đã được VACPA trình bày trong cuộc họp thường niên giám đốc các công ty kiểm toán năm 2012/2013 tại Hà Nội ngày 02/07/2013 và sẽ họp tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 04/07/2013.

(MC - Web)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 4205

Đánh giá bài viết
Kết quả