HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 15 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 31/07/2013, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 232-2013/QĐ-VACPA kết nạp 15 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

 

 

Lê Thị Minh Thủy

Sinh năm 1981

Công ty Kiểm toán ATC

Chứng chỉ KTV số 2463/KTV cấp ngày 23/04/2013

Nguyễn Thị Huế

Sinh năm 1985

Công ty Kiểm toán AAT

Chứng chỉ KTV số 2493/KTVcấp ngày 23/04/2013

 

Lê Thu Hiền

Sinh năm 1985

Công ty Kiểm Việt Tín

Chứng chỉ KTV số N.2233/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Vũ Trung Thành

Sinh năm 1981

Công ty Kiểm toán HSK Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 1656/KTV cấp ngày 28/04/2010

 

Nguyễn Bích Ngọc

Sinh năm 1983

Công ty Kiểm toán HSK Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2109/KTV cấp ngày 30/12/2011

 

Nguyễn Thị Ngọc Trân

Sinh năm 1984

Công ty DV TCKT và KiT Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2673/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Huỳnh Minh KHoa

Sinh năm 1986

Công ty TNHH Kiểm toán Bắc Đẩu

Chứng chỉ KTV số 2620/KTV cấp ngày 23/04/2013

Phạm Lâm Triều

Sinh năm 1984

Công ty KT và Kiểm toán Phương Nam

Chứng chỉ KTV số 2181/KTV cấp ngày 30/12/2011

 

Trần Thị Thu Hà

Sinh năm 1982

Công ty KT và Kiểm toán Phương Nam

Chứng chỉ KTV số 1245/KTV cấp ngày 17/01/2007

 

Hà Thị Phương

Sinh năm 1984

Công ty Kiểm toán S&S

Chứng chỉ KTV số 2113/KTV cấp ngày 30/12/2011

 

Nguyễn Thị Thùy Linh

Sinh năm 1986

Công ty TNHH Kiểm toán WINWIN

Chứng chỉ KTV số 2633/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Đặng Minh Tuyến

Sinh năm 1983

Công ty Kiểm toán Chuẩn Việt

Chứng chỉ KTV số 2701/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Nguyễn Thị Thảo

Sinh năm 1986

Công ty DV TVKT và KiT Phía Nam (AASCs)

Chứng chỉ KTV số 2626/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Phạm Thị Lệ Xuân

Sinh năm 1985

Công ty DV TVKT và KiT Phía Nam (AASCs)

Chứng chỉ KTV số 2629/KTV cấp ngày 23/04/2013

Nguyễn Tuấn Đạt

Sinh năm 1981

Công ty DV TVKT và KiT Phía Nam (AASCs)

Chứng chỉ KTV số 2669/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

 

 


Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3342

Đánh giá bài viết
Kết quả