VACPA TỔ CHỨC HỌP LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 32/2007/QĐ-BTC


Thực hiện Công văn số 10935/BTC-CĐKT ngày 14/8/2012 của Bộ Tài chính giao cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) dự thảo Thông tư thay thế Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán ban hành theo Quyết định 32/2007/QĐ-BTC, ngày 19/8/2013 tại Hà Nội, VACPA đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo trên, thành phần tham dự gồm Lãnh đạo Vụ CĐKT&KiT, đại diện UBCKNN, Chủ tịch Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA), Ủy viên Ban KSCL, Ban Chấp hành VACPA và một số công ty kiểm toán thuộc khu vực phía Bắc. Cuộc họp đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận các điểm sau: Để một Thông tư như Quyết định 32 hay chỉ soạn Thông tư KSCL kiểm toán; Thời hạn kiểm tra định kỳ; Cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng; Điều kiện thành viên Đoàn KSCL, phí KSCL; Các nội dung kiểm soát chất lượng có thể được mở rộng đến việc xem xét tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; Xử lý khiếu nại về kết quả kiểm tra...

Sau cuộc họp, VACPA tiếp tục lấy xin ý kiến rộng rãi các công ty kiểm toán trong cả nước về các nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư thay thế Quyết định 32/2007/QĐ-BTC đồng thời gửi xin ý kiến Bộ Tài chính chỉ đạo và xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các Tổ chức nghề nghiệp trong việc thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán và chủ trương xây dựng một hay hai sThông tư.

 

Cuộc họp tương tự sẽ được diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh vào sáng ngày 28/8/2013. VACPA rất mong các công ty kiểm toán hưởng ứng và tham gia nhiệt tình trong việc đóng góp ý kiến, để VACPA có cơ sở hoàn thiện trước khi trình Bộ Tài chính vào tháng 9/2013.

 

Để tham gia ý kiến trực tiếp, các bạn đọc có thể tải Phiếu câu hỏi khảo sát file kèm theo./.

 

MT - VACPA

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2500

Đánh giá bài viết
Kết quả