Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán độc lập Việt Nam (AQN) thông báo ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán, kể từ ngày 29/5/2013


Theo thông báo từ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán độc lập Việt Nam (AQN), Công ty sẽ ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán kể từ ngày 29/5/2013 và 03 Kiểm toán viên sẽ chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty AQN và đăng ký hành nghề sang Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) - Chi nhánh Quảng Ninh, gồm: KTV Đặng Thanh Tuấn, chứng chỉ KTV số 0551/KTV cấp ngày 15/11/2001; KTV Nguyễn Hồng Hải, chứng chỉ KTV số 1218/KTV, cấp ngày 17/01/2007; KTV Lê Thanh Tùng, chững chỉ KTV số 1477/KTV, ngày 06/7/2011.

Được biết, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán độc lập Việt Nam (AQN) (số hiệu: 061) thành lập từ năm 2003, trụ sở chính tại Quảng Ninh hiện có khoảng 20 nhân viên, trong đó có 03 kiểm toán viên; Người đại diện pháp luật của công ty: Ông Đặng Thanh Tuấn - Chức danh: Giám đốc; Vốn điều lệ: 5.068.000.000 đồng (Năm tỷ không trăm sáu mươi tám triệu đồng Việt Nam).

VACPA xin thông báo để các cá nhân, tổ chức có giao dịch, hội viên và các công ty kiểm toán biết./.

NDL -VACPA

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2768

Đánh giá bài viết
Kết quả