BÁO CÁO TÀI CHÍNH, NHIỀU VẤN ĐỀ NỔI CỘM


Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các Sở GDCK cùng với sự hỗ trợ của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), các công ty kiểm toán lớn đã có một đợt rà soát hơn 100 báo cáo tài chính (BCTC) của các doanh nghiệp đại chúng và tổng kết nhiều vấn đề đáng lưu ý.

Theo Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ phát hành, UBCKNN, nhiều chuẩn mực kế toán, kiểm toán của Việt Nam chưa thống nhất với chuẩn mực quốc tế. Hơn nữa, Việt Nam có nhiều qui định, chính sách về chế độ tài chính của doanh nghiệp, do vậy, chất lượng báo cáo kế toán, kiểm toán của nhiều doanh nghiệp chưa cao. Theo đánh giá của UBCKNN, chất lượng BCTC của doanh nghiệp có ba điểm nổi cộm, đó là thiếu tính kịp thời, thiếu tính nhất quán và thiếu tính đầy đủ, chính xác.

 

Về tính kịp thời, số lượng doanh nghiệp nộp chậm BCTC còn nhiều, nhiều trường hợp DN bị Sở nhắc nhở liên quan đến vấn đề chậm công bố BCTC và tình trạng này cũng đã dần được khắc phục. Tuy nhiên, theo Ông Hải, việc công bố các thông tin đúng hạn mới chỉ đáp ứng về mặt hình thức, theo các qui định pháp lý hiện hành. Vấn đề nhà đầu tư quan tâm chính là chất lượng thông tin.

Về chất lượng và tính nhất quán của BCTC, UBCKNN cho biết có khá nhiều BCTC của DN không hợp lệ, do có sự chênh lệch giữa số liệu cuối kỳ trước và đầu kỳ sau, hoặc chênh lệch giữa trước và sau soát xét khá lớn, cá biệt, có BCTC còn không ghi ngày tháng, không có chữ ký kế toán trưởng, Giám đốc…, là những lỗi sơ đẳng nhất, nhưng vẫn bắt gặp trong khối các DN đại chúng tại Việt Nam.

 

Về tính chính xác và đầy đủ, thực tế với những DN có sự chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán, UBCK đều yêu cầu DN phải giải trình. Hầu hết DN nộp báo cáo giải trình đúng thời hạn qui định, song chất lượng thông tin giải trình chưa cao. Cụ thể, vẫn còn một số DN có tình trạng không thống nhất về số liệu, có thuyết minh nhưng vòng vo, không có thông tin gì mới. Ở điểm này, Ông Hải cho rằng vẫn còn một khoảng cách khá lớn giữa việc công bố thông tin và minh bạch. DN có thể tuân thủ việc nộp BCTC đúng hạn, nhưng mức độ minh bạch vẫn còn thấp.

 

Theo Ông Hải, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về công bố thông tin cũng như tăng cường công tác thanh tra, giám sát nhằm thanh lọc và nâng chất các DN niêm yết và đăng ký giao dịch để giảm dần những bất cập nói trên.

Theo ĐTCK

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3177

Đánh giá bài viết
Kết quả