KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC NĂM 2014 (TỪ 15/8/2013 - ĐẾN 31/12/2013)


Thực hiện Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2013 đã được Ban chấp hành VACPA thông qua ngày 08/8/2013 và Quyết định số 2115/QĐ-BTC ngày 27/8/2013 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) được tổ chức cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề, VACPA xin công khai Kế hoạch đào tạo cập nhật kiến thức năm 2014 (từ 15/8/2013 đến 31/12/2013) như sau:

 

Chương trình đào tạo từ 15/8 đến 31/12/2013 để tính giờ CNKT 2014

Tháng

Số TT
 lớp

Nội dung/Tên chuyên đề

Loại CĐ

Thời lượng CĐ (ngày)

Giờ CN
KT

Địa điểm

HN

HCM

9

Lớp số 01

(2 ngày)

- Hướng dẫn về xây dựng hệ thống KSCL trong DNKiT vừa và nhỏ (phối hợp với ICAA);

KiT

1/2

16

10,11

12,13

 

-  Những điểm cần lưu ý khi kiểm toán BCTC tập đoàn (VSA 600, 610, 620);

KiT

1/2

 

 

 

 

 

- Phân tích BCTC và hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp.

≠

1

 

 

 

10

Lớp số 02 (2 ngày)

- Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ để đánh giá rủi ro trong doanh nghiệp (phối hợp với ACCA);

¹

1

16

14,15

15,16

 

- Áp dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp xây lắp, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Các vấn đề vướng mắc khi lập và trình bày BCTC;

KT

1/2

 

 

 

 

 

- Quản trị công ty.

≠

1/2

 

 

 

11

Lớp số 03 (2 ngày)

-  Những thay đổi mới nhất trong chuẩn mực về lập và trình bày BCTC quốc tế (IFRS); Kiểm toán BCTC chuyển đổi từ chuẩn mực kế toán VN sang IFRS (phối hợp với ACCA);

KT-KiT

1

 

16

19,20

26, 27

 

- Cập nhật thay đổi và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế;

≠

1/2

 

 

 

 

- Giải đáp vướng mắc về kế toán, kiểm toán.

KT-KiT

1/2

 

 

 

Các lớp học CNKT dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến 15/8/2014 sẽ được tiếp tục công bố vào Quý I năm 2014.

VACPA đề nghị Quý Công ty thông báo cho các KTV và người quan tâm thuộc Công ty để bố trí thời gian và đăng ký tham dự các lớp học CNKT, đảm bảo đủ thời gian quy định và cập nhật các kiến thức bổ ích cho công việc.

Mọi chi tiết xin liên hệ VACPA tại Hà Nội, Điện thoại: 04.39724334; Fax: 04.39724354, Email: trungtamdaotao@vacpa.org.vn và VACPA tại TP. Hồ Chí Minh: Điện thoại: 08.39306435; Fax: 08.39306442, Email: vacpahcm@mof.gov.vn hoặc trao đổi, cập nhật trên website: www.vacpa.org.vn (Mục Trung tâm tư vấn KTV - Chương trình đào tạo). Chi tiết của mỗi lớp học được thông báo trên website chậm nhất 15 ngày trước ngày tổ chức lớp học theo kế hoạch.

BBT- Web

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3093

Đánh giá bài viết
Kết quả