DOANH THU TOÀN CẦU CỦA PWC TĂNG LÊN 32,1 TỶ ĐÔ LA MỸ TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2013


Theo "Thông cáo báo chí" của PwC Việt Nam: "PwC quốc tế vừa công bố đã đạt tổng doanh thu 32,1 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013. Tất cả các công ty thành viên lớn nhất của mạng lưới PwC và các lĩnh vực hoạt động chính đều có sự tăng trưởng.

 

 

Đây là một thành tích tốt trong bối cảnh khó khăn và thị trường đầy thách thức hiện nay. Tính theo tỷ giá cố định, tổng doanh thu toàn cầu của PwC tăng 4%.

Trong năm tài chính 2013, PwC đã tuyển dụng khoảng 20.000 tân cử nhân và gần 15.000 chuyên viên có kinh nghiệm, đưa PwC trở thành một trong những đơn vị tuyển dụng nhiều tân cử nhân nhất trên thế giới. PwC còn dự kiến sẽ tuyển dụng thêm nhiều tân cử nhân hơn nữa trong năm tài chính 2014. 

Chi tiết về Kết quả kinh doanh theo khu vực  Kết quả kinh doanh theo lĩnh vực hoạt động, như sau:

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2526

Đánh giá bài viết
Kết quả