HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 17 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 02/10/2013, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 301-2013/QĐ-VACPA kết nạp 17 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

Đặng Kim Trung

Sinh năm 1981

Công ty Kiểm toán Việt

Chứng chỉ KTV số 2717/KTV cấp ngày 31/05/2013

 

Lê Thị Hà

Sinh năm 1984

Công ty Kiểm toán Vũng Tàu

Chứng chỉ KTV số 2331/KTVcấp ngày 30/12/2011

 

Lê Trường Quân

Sinh năm 1984

Công ty Kiểm Vũng Tàu

Chứng chỉ KTV số 2670/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Triệu Văn Giáp

Sinh năm 1969

Công ty KT và DVTV Hà Nội

Chứng chỉ KTV số 2273/KTV cấp ngày 30/12/2011

 

Trương Thị Thu Hiền

Sinh năm 1977

CN Công ty Kiểm toán BDO tại Tp.HCM

Chứng chỉ KTV số 1870/KTV cấp ngày 23/02/2011

 

Trần Thị Hoài Thương

Sinh năm 1985

Công ty Kiểm toán Chuẩn Việt

Chứng chỉ KTV số 2711/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Đặng Minh Tuyến

Sinh năm 1983

Công ty Kiểm toán Chuẩn Việt

Chứng chỉ KTV số 2701/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Hồ Nam Đông

Sinh năm 1984

Công ty Kiểm toán DTL

Chứng chỉ KTV số 2657/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Lê Hương Thủy

Sinh năm 1975

Trường cán bộ quản lý NN và PTNT

Chứng chỉ KTV số 1275/KTV cấp ngày 17/01/2007

 

Trần Thế Thụ

Sinh năm 1978

Công ty Kiểm toán DTL CN Hà Nội

Chứng chỉ KTV số 2382/KTV cấp ngày 30/12/2011

 

Nguyễn Thị Hương

Sinh năm 1978

Trường Đại học Công Đoàn

Chứng chỉ KTV số 2502/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Nguyễn Thị Thu Hương

Sinh năm 1984

Công ty Odyssey Resources Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2084/KTV cấp ngày 23/02/2011

 

Trần Thị Vân

Sinh năm 1987

Công ty Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô

Chứng chỉ KTV số 2469/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Trịnh Phi Thường

Sinh năm 1970

Công ty Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô

Chứng chỉ KTV số 2576/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Đỗ Thị Dung

Sinh năm 1985

Công ty Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô

Chứng chỉ KTV số 2482/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Lê Hữu Điểm

Sinh năm 1964

Công ty Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô

Chứng chỉ KTV số 2583/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Bùi Thành Việt

Sinh năm 1983

Công ty Mazars Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2389/KTV cấp ngày 30/12/2011

 

 

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3672

Đánh giá bài viết
Kết quả