VACPA TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO CHO CPA HÀ NỘI


Hồ sơ Kiểm toán mẫu do VACPA ban hành đã được áp dụng chính thức cho các công ty kiểm toán từ mùa kiểm toán 2010/2011. Đây là bộ hồ sơ kiểm toán được xây dựng dựa trên các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, có tham khảo chuẩn mực kiểm toán quốc tế có hiệu lực từ 15/12/2009, do vậy đã khá phù hợp với Hệ thống 37 chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam vừa được công bố và có hiệu lực từ 1/1/2014.

Với nhiều ưu điểm, cho đến nay đã có hơn 100 công ty kiểm toán ở Việt Nam áp dụng toàn bộ hoặc từng phần Hồ sơ kiểm toán mẫu để phục vụ công tác kiểm toán. Tuy nhiên không phải tất cả các công ty và các KTV đã hiểu được đầy đủ về cách thức thực hiện theo hồ sơ kiểm toán mẫu cho từng hợp đồng kiểm toán. Theo yêu cầu của công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội), Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức riêng khóa đào tào cho toàn thể các trợ lý cấp độ 1, trợ lý cấp độ 2 và một số KTV của công ty về cách thức thực hành kiểm toán theo Hồ sơ Kiểm toán mẫu.

Khóa đào tạo diễn ra liên tục trong 3 ngày từ ngày 1/10 đến hết ngày 3/10/2013 do các cán bộ chuyên môn của VACPA - là những người có có chứng chỉ KTV và nhiều năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán giảng dạy. Nội dung chương trình được chia thành hai cấp độ:

Cấp độ 1 bao gồm: Giới thiêu chu trình kiểm toán, kết cấu hố sơ kiểm toán mẫu; Kiểm toán các phần hành “Vốn bằng tiền”, “ Tài sản cố định hữu hình”, “ chi phí bán hàng, chi phí QLDN”, “Các khoản phải thu”, “Lương và các khoản trích theo lương”, “Vay ngắn hạn, dài hạn và chi phí tài chính”,”các khoản phải trả” và Hướng dẫn thủ tục chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định”.

Cấp độ 2 bao gồm: Lập kế hoạch kiểm toán; Xem xét kiểm soát nộ bộ của đơn vị được kiểm toán; TÌm hiểu chu trình Bán hàng - Phải thu - Thu tiền và Kiểm toán “Doanh thu”; Tìm hiểu chu trình Mua hàng - Phải trả - Trả tiền và kiểm toán Hàng tồn kho và Giá vốn hàng bán; Kiểm tra các nội dung khác

Các giảng viên đã giảng giải và cung cấp cho học viên các mẫu giấy tờ làm việc cụ thể trình bày kết quả công việc của từng thủ tục kiểm toán theo chương trình kiểm toán mẫu. Đồng thời các giảng viên cũng nhiệt tình giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của người học trong quá trình thực hành kiểm toán. Về phía CPA Hà Nội, các học viên cũng trao đổi những biểu mẫu hoặc những vấn đề chưa hiểu khi áp dụng Hồ sơ kiểm toán mẫu và cách vận dụng Hồ sơ kiểm toán để kiểm toán một số loại hình doanh nghiệp như xây lắp, kinh doanh bất động sản,….

Kết thúc khóa học Ban lãnh đạo công ty cảm ơn VACPA đã cung cấp kiến thức bổ ích cũng như đã hướng dẫn cách thức thực hành kiểm toán cho nhân viên của công ty theo hồ sơ kiểm toán mẫu, đồng thời bày tỏ nguyện vọng tiếp tục hợp tác lâu dài với VACPA trong quá trình đào tạo cho nhân viên nhằm hướng đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo dịch vụ kiểm toán có chất lượng đáp ứng được yêu cầu của hệ thống chuẩn mực mới.

(HN -VACPA)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2742

Đánh giá bài viết
Kết quả