VACPA GIA TĂNG QUYỀN LỢI CHO HỘI VIÊN


Theo kết luận của cuộc họp Ban Hội viên ngày 04/10/2013, bắt đầu từ tháng 11 năm 2013 trở đi và chính thức từ ngày 01/01/2014, mọi hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) sẽ tập trung hỗ trợ, tạo mọi quyền lợi cho Hội viên và tạo thêm những ưu đãi mới, nổi bật hơn nữa cho Hội viên VACPA, bao gồm Hội viên cá nhân và Hội viên tập thể, nhằm khuyến khích gia nhập Hội viên của Hội.

  

Để Hội viên VACPA có thể nhận thức và nắm bắt rõ hơn về các quyền lợi mà mình được hưởng, VACPA xin được nêu rõ những quyền lợi cụ thể của Hội viên như sau:

 

 

  A. Đối với Hội viên tập thể VACPA:

1.     Được cung cấp kịp thời các văn bản, tài liệu, công cụ hỗ trợ, Ebook, Chương trình kiểm toán mẫu, sách và tài liệu hướng dẫn do Hội ban hành;

2.       Được miễn phí đăng tin quảng bá, tin bài, ảnh, sự kiện  trên website của Hội;

3.       Được miễn phí đăng tin tuyển dụng KTV trên website của Hội; 

4.       Được tư vấn, giới thiệu và hỗ trợ khi muốn tham gia là thành viên, đại diện liên lạc của hãng kiểm toán quốc tế hoặc sáp nhập với công ty kiểm toán khác trong cả nước;

5.       Được xét khen thưởng cấp Hội và được Hội đề nghị cấp Bộ Tài chính và cấp cao của Nhà nước khen thưởng cho tập thể (Bằng khen, Huân chương, Cờ luân lưu....)

6.       Được quyền yêu cầu Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong hoạt động nghề nghiệp khi bị xâm phạm;

7.       Được Hội hỗ trợ đào tạo giảm phí nếu bị yếu kém trong quá trình kiểm soát chất lượng;

8.       Các quyền lợi mới khác... như được Hội xác nhận tổng số giờ CNKT của từng người và cả công ty, được xác nhận các thông tin cần thiết về Hội viên...

  B. Đối với Hội viên cá nhân VACPA:

1.       Được tham gia miễn phí 3 tháng/lần các buổi đối thoại trực tuyến về chuyên môn kế toán, kiểm toán, thuế...;

2.       Được cung cấp kịp thời các văn bản  pháp luật hướng dẫn về lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính và các lĩnh vực khác...;

3.       Được giảm 50% mức phí học CNKT, các hội thảo, tọa đàm so với những người khác (Năm 2014, không tăng học phí cho Hội viên mà sẽ tăng cho người không phải là Hội viên. Mức chênh lệch bằng 50%); 

4.       Được ưu tiên trả lời các văn bản, câu hỏi tư vấn chuyên môn qua điện thoại, qua email, qua website của Hội;

5.       Được định kỳ cung cấp các sản phẩm của Hội gồm: E book, Chương trình kiểm toán mẫu, Công cụ hỗ trợ lập BCTC...;

6.       Được đăng tin tìm việc làm trên website của Hội;

7.       Được đề nghị xét khen thưởng cấp Hội, cấp Bộ Tài chính và cấp cao của Nhà nước cho cá nhân;

8.       Được xác nhận tổng số giờ học CNKT cho cá nhân (ngoài Giấy xác nhận giờ học CNKT của từng lớp học);

9.     Được cung cấp password (ID) để tự cập nhật thông tin hội viên và truy cập các thông tin, văn bản quan trọng trên website của Hội;

10.   Các quyền lợi mới khác....

Chú ý: Các quyền lợi trên sẽ được thể hiện rõ ràng hơn sau khi VACPA xây dựng và đưa vào vận hành Phần mềm quản lý Hội viên 2 chiều- sản phảm của Dự án WB2 từ 1.1.2015.

 

Chi tiết: Số liệu hóa một số quyền lợi của  Hội viên và người không phải là Hội viên

 

Nội dung

Hội viên

Không là Hội viên

Mức phí CNKT : trung bình 5 ngày học/năm

300.000 đ/người/ngày  x 5 ngày = 1.500.000 đ

600.000 đ/người/ngày x 5 ngày = 3.000.000 đ

Mức Hội phí phải đóng trong năm

1.200.000 đ/năm

0

Tổng:

2.700.000 đ

3.000.000 đ

Được hưởng nhiều ưu đãi nêu trên, trong đó có:

Tham gia đối thoại trực tuyến về chuyên môn  (mỗi quý/lần)

Miễn phí (được miễn tương đương 300.000 đ/người x 4 lần= 1.200.000đ)

600.000 đ/ngày x 4 ngày = 2.400.000 đ

Các quyền lợi khác

 

 

 

(BBT - Web)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 4713

Đánh giá bài viết
Kết quả