HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 14 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 22/11/2013, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 345-2013/QĐ-VACPA kết nạp 14 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

Đỗ Phú Khánh

Sinh năm 1983

Công ty Kiểm toán và TVTC Toàn Cầu

Chứng chỉ KTV số 2156/KTV cấp ngày 30/12/2011

 

Lê Duy Ngọc

Sinh năm 1978

Công ty Kiểm toán và TVTC Toàn Cầu

Chứng chỉ KTV số 2691/KTVcấp ngày 23/04/2013

 

Phạm Thị Sơn

Sinh năm 1979

Công ty Kiểm toán Hồng Hà

Chứng chỉ KTV số 2573/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Lê Thị Thanh Mai

Sinh năm 1977

Công ty Kiểm toán Thăng Long

Chứng chỉ KTV số 2443/KTV cấp ngày 22/06/2012

 

Nguyễn Huy Hùng

Sinh năm 1978

Công ty Kiểm toán và TVTC Quốc tế IFC

Chứng chỉ KTV số 2335/KTV cấp ngày 30/12/2011

 

Trần Thị Thu Huyền

Sinh năm 1985

Công ty Kiểm toán và TVTC Quốc tế IFC

Chứng chỉ KTV số 2276/KTV cấp ngày 30/12/2011

 

Nguyễn Vĩnh Thành

Sinh năm 1976

Công ty Kiểm toán và TVTC Quốc tế IFC

Chứng chỉ KTV số 2529/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Huỳnh Tấn Phát

Sinh năm 1965

Công ty Kiểm toán và Định giá Vạn An

Chứng chỉ KTV số 2732/KTV cấp ngày 31/05/2013

 

Chu Mỹ Hạnh

Sinh năm 1985

Công ty Kiểm toán AS

Chứng chỉ KTV số 2416/KTV cấp ngày 31/12/2011

 

Đoàn Hoàng Yến

Sinh năm 1976

Công ty Kiểm toán AS

Chứng chỉ KTV số 1280/KTV cấp ngày 17/01/2007

 

Đỗ Thị Thi

Sinh năm 1983

Công ty Kiểm toán AS

Chứng chỉ KTV số 2064/KTV cấp ngày 21/06/2011

 

Hàn Thị Nguyệt

Sinh năm 1981

Công ty TC và Kiểm toán Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2566/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Vũ Mạnh Hùng

Sinh năm 1981

Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2737/KTV cấp ngày 09/09/2013

 

Đặng Hải Hà

Sinh năm 1982

Công ty Kiểm toán An Phú

Chứng chỉ KTV số 2558/KTV cấp ngày 23/04/2013

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3921

Đánh giá bài viết
Kết quả