KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 2013


Thực hiện Kế hoạch KSCL 2013, được sự hỗ trợ của Bộ Tài chính, từ ngày 07/10/2013 đến 28/11/2013, VACPA đã thực hiện kiểm tra trực tiếp tại 15 trên tổng số 88 Công ty kiểm toán tự kiểm tra và nộp báo cáo kết quả tự kiểm tra cho VACPA. Căn cứ kết quả kiểm tra, VACPA đã dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra tình hình hoạt động và chất lượng dịch vụ năm 2013 của 15 công ty kiểm toán và đang gửi xin ý kiến Bộ Tài chính.

Hiện tại VACPA đang tổng  hợp lại các sai sót của KTV và công ty kiểm toán phát hiện qua kiểm tra năm 2013 để chuẩn bị cho cuộc họp Ban Kiểm soát chất lượng VACPA, qua đó sẽ thống nhất biện pháp xử lý sai phạm đối với Hội viên VACPA và đề xuất Bộ Tài chính xử lý đối với KTV/công ty kiểm toán. Các sai sót này cũng sẽ được phổ biến cho KTV và công ty kiểm toán để rút kinh nghiệm cho mùa kiểm toán sắp tới.

Qua tổng hợp kết quả kiểm tra ban đầu, trong 15 công ty được kiểm tra có 6 công ty “Đạt yêu cầu”, 4 công ty “Chưa đạt yêu cầu/Còn hạn chế” và 5 công ty “Yếu kém/Còn nhiều hạn chế ”. So với kết quả kiểm tra năm 2012 (có 6 công ty “Đạt yêu cầu”, 8 công ty “Chưa đạt yêu cầu/Còn hạn chế”) thì kết quả kiểm tra năm 2013 chưa phản ánh được mặt bằng chất lượng dịch vụ chung của ngành kiểm toán, do số lượng các công ty được chọn kiểm tra năm nay quá ít (15 công ty), chủ yếu là các công ty kiểm toán nhỏ (12 công ty), còn nhiều hạn chế về nguồn lực, được kiểm tra lần đầu, chưa được tư vấn các giải pháp khắc phục sai phạm…

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, VACPA đang khẩn trương xây dựng Quy trình và các tài liệu hướng dẫn về KSCL đối với Hội viên VACPA để áp dụng cho các cuộc KSCL sắp tới./.

(TTT-VACPA)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3445

Đánh giá bài viết
Kết quả