BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU CẬP NHẬT NĂM 2013


Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường năng lực Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)" được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB), VACPA đã xây dựng và ban hành Chương trình kiểm toán (CTKiT) mẫu theo Quyết định 1089/QĐ-VACPA ngày 1/10/2010 của Chủ tịch VACPA. CTKiT mẫu năm 2010 được xây dựng trên cơ sở các quy định của Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, kinh nghiệm thực hành kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán quốc tế và các doanh nghiệp kiểm toán lớn ở Việt Nam, các hướng dẫn chi tiết của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và kinh nghiệm của các chuyên gia trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực kiểm toán tại Việt Nam. CTKiT mẫu đã nhận được sự đánh giá cao của các KTV và DNKiT, đến nay, đã có trên 100 công ty kiểm toán vừa và nhỏ ở Việt Nam đang áp dụng (toàn bộ, hoặc một phần) CTKiT mẫu này.

Qua 3 năm áp dụng, để duy trì kết quả của Dự án và tăng cường công cụ hỗ trợ hội viên,  VACPA nhận thấy sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung CTKiT mẫu, đặc biệt là cần cập nhật theo Hệ thống 37 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (CMKiT) được Bộ Tài chính ban hành tháng 12/2012 và có hiệu lực từ 1/1/2014. Ngày 23/12/2013, Chủ tịch VACPA đã ký Quyết định số 368/QĐ-VACPA về việc ban hành Bộ CTKiT mẫu năm 2013, được xây dựng trên nền tảng Bộ CTKiT mẫu đã ban hành năm 2010, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu cập nhật theo Hệ thống CMKiT Việt Nam mới.

Bộ chương trình kiểm toán mẫu gồm:

(1)    Hồ sơ kiểm toán mẫu (cập nhật 2013);

(2)    Tài liệu hướng dẫn thực hiện CTKiT mẫu (cập nhật 2013);

(3)     Quyết định của Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) về việc ban hành “Chương trình kiểm toán mẫu” (cập nhật năm 2013).

VACPA tiếp tục cung cấp miễn phí “Chương trình kiểm toán mẫu cập nhật năm 2013” cho các hội viên, sinh viên, giảng viên và người quan tâm.

VACPA mong muốn phổ biến rộng rãi và khuyến khích hỗ trợ mọi người sử dụng trong nghiên cứu, học tập, giảng dạy bộ môn kiểm toán theo Chương trình kiểm toán mẫu này. Bạn đọc và người quan tâm có nhu cầu xin đăng kí tải về theo hướng dẫn đăng ký: Tại đây!

VACPA rất mong nhận được những nhận xét, góp ý quý báu của hội viên, kiểm toán viên, công ty kiểm toán và những người quan tâm khác đối với bộ CTKiT mẫu cập nhật năm 2013 để có thể tiếp tục sửa đổi, bổ sung cho sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ:

Văn phòng VACPA Hà Nội

Phòng 304, Nhà Dự án, Số 4, Ngõ I Hàng Chuối, Hà Nội

Tel: 04.3972.4334     Fax: 04. 3972.4354

Email: vacpahn@mof.gov.vn; Website: www.vacpa.org.vn

Trân trọng./.           

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 14705

Đánh giá bài viết
Kết quả