HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 33 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 06/02/2014, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 013-2014/QĐ-VACPA kết nạp 33 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

 

Nguyễn Quang Thành

Sinh năm 1983

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 2052/KTV cấp ngày 21/06/2011

 

Đồng Thị Đức Hải

Sinh năm 1983

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 1972/KTV cấp ngày 23/02/2011

 

Trần Hà Kiên

Sinh năm 1977

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 2284/KTV cấp ngày 30/12/2011

 

Ngô Minh Quý

Sinh năm 1983

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 2434/KTV cấp ngày 22/06/2012

 

Trần Trung Hiếu

Sinh năm 1980

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 2202/KTV cấp ngày 30/12/2011

 

Lâm Anh Tuấn

Sinh năm 1977

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 1859/KTV cấp ngày 23/02/2011

 

Nguyễn Thị Lịch

Sinh năm 1980

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 1927/KTV cấp ngày 23/02/2011

 

Trần Thị Hà

Sinh năm 1980

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 1643/KTV cấp ngày 28/04/2010

 

Phạm Thanh Tùng

Sinh năm 1985

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 2304/KTV cấp ngày 30/12/2011

 

Nguyễn Trường Minh

Sinh năm 1984

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 2290/KTV cấp ngày 30/12/2011

 

Hoàng Đình Hải

Sinh năm 1985

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 2282/KTV cấp ngày 30/12/2011

 

Nguyễn Thanh Hương

Sinh năm 1984

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 1918/KTV cấp ngày 23/02/2011

 

Vũ Xuân Tùng

Sinh năm 1984

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 1942/KTV cấp ngày 23/02/2011

 

Phạm Thị Xuân Thu

Sinh năm 1981

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 1462/KTV cấp ngày 06/07/2009

 

Bùi Thanh Cương

Sinh năm 1982

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 2066/KTV cấp ngày 21/06/2011

 

Vũ Thị Hương Trà

Sinh năm 1984

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 1939/KTV cấp ngày 23/02/2011

 

Phạm Thị Minh Huyền

Sinh năm 1984

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 2275/KTV cấp ngày 30/12/2011

 

Ngô Thị Hương

Sinh năm 1982

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 2280/KTV cấp ngày 30/12/2011

 

Nguyễn Ngọc Dương

Sinh năm 1966

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 2441/KTV cấp ngày 22/06/2012

 

Trương Thị Hoài Anh

Sinh năm 1986

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 2446/KTV cấp ngày 23/04/2013

 
 

Nguyễn Thị Thái

Sinh năm 1959

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 1092/KTV cấp ngày 14/12/2005

 
 

Hoàng Thị Thu Hiền

Sinh năm 1984

Công ty Hãng Kiểm toán AASC

Chứng chỉ KTV số 1913/KTV cấp ngày 23/02/2011

 

Đặng Thị Hà

Sinh năm 1983

Công ty TNHH Kiểm toán KTV

Chứng chỉ KTV số 2559/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Bùi Thị Vân Nam

Sinh năm 1981

Công ty TNHH Kiểm toán KTV Chứng chỉ KTV số 1929/KTV cấp ngày 23/02/2011

 

Trương Tuyết Mai

Sinh năm 1985

Công ty TNHH KPMG

Chứng chỉ KTV số N.2594/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Phạm Huy Cường

Sinh năm 1985

Công ty TNHH KPMG

Chứng chỉ KTV số 2675/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Lê Thành Công

Sinh năm 1978

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thuế (ATC)

Chứng chỉ KTV số 0953/KTV cấp ngày 11/11/2005

 

Mai Thị Huyền Thanh

Sinh năm 1984

Công ty TNHH Kiểm toán E-Jung

Chứng chỉ KTV số 2435/KTV cấp ngày 22/06/2012

 

Bùi Thị Hường

Sinh năm 1984

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh

Chứng chỉ KTV số 2720/KTV cấp ngày 31/05/2013

 

Trần Tùng

Sinh năm 1983

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 1941/KTV cấp ngày 23/02/2011

 

Nguyễn Việt Anh

Sinh năm 1982

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Chứng chỉ KTV số N.2585/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Nguyễn Trọng Thể

Sinh năm 1984

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2649/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Sinh năm 1983

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2686/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

 

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 4215

Đánh giá bài viết
Kết quả