CHỦ TỊCH VACPA KHEN THƯỞNG HỘI VIÊN NĂM 2013


Ngày 08/04/2014, xét đề nghị khen thưởng của Hội viên tập thể, Hội viên cá nhân, Hội đồng thi đua khen thưởng và theo đề nghị của Tổng thư ký Hội, Chủ tịch Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 066-2014/QĐ-VACPA tặng giấy khen cho 10 Hội viên tập thể, 56 Hội viên cá nhân VACPA.

Các Hội viên tập thể và Hội viên cá nhân có tên trong danh sách đã có nhiều thành tích trong hoạt động Hội năm 2013.

VACPA sẽ tổ chức trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân trong một ngày gần đây.

Vui lòng xem Danh sách khen thưởng xem file đính kèm.

Xin chúc mừng các Hội viên tập thể và Hội viên cá nhân của VACPA./.

 

(BBT - Web)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2590

Đánh giá bài viết
Kết quả