SEC MỸ - ĐÌNH CHỈ CỰU GIÁM ĐỐC RỦI RO CỦA DELOITTE VÌ VI PHẠM NGUYÊN TẮC NGHỀ NGHIỆP


Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vừa đình chỉ ông Janmes T. Adams (62 tuổi), cựu Giám đốc rủi ro của Deloitte giai đoạn 2005-2010.

Theo đó, ông Adams không được phép kiểm toán các công ty đại chúng trong ít nhất 2 năm do vi phạm nguyên tắc về tính độc lập của kiểm toán viên. Ông Adams đã nhân hàng chục ngàn USD tín dụng từ một công ty kinh doanh dịch vụ đánh bạc - khách hàng kiểm toán của Deloitte trong năm 2009. Ông Adams đóng vai trò là chủ phần hùn trong cuộc kiểm toán của Deloitte cho công ty này. Luật sư của ông Adams đã từ chối bình luận về vụ việc. Về phía Deloitte, hãng cho rằng ông Adams đã vi phạm các chính sách của Deloitte và cho biết Deloitte sẽ sẵn sàng hợp tác với SEC trong cuộc điều tra này. (Theo The Wall Street Journal)

 

(Theo Báo KTNN - Số 21/2014)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2488

Đánh giá bài viết
Kết quả