CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN LỚN CHƯA PHẢI ĐÃ HOÀN THIỆN


Kết quả kiểm toán ngân hàng và công ty niêm yết được thực hiện bởi các đơn vị có liên kết với 6 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (PwC, KPMG, Deloitte, EY, BDO và Grant Thornton) đều có điểm không hoàn thiện.

Đây là kết luận từ một cuộc khảo sát của Diễn đàn quốc tế các nhà kiểm soát kiểm toán độc lập (IFIAR), được thực hiện năm 2013 và mới được công bố gần đây. Kết quả này đặt ra những vấn đề chính sách về việc liệu các cơ quan kiểm soát toàn cầu đã làm đủ để cải thiện chất lượng kiểm toán kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007 - 2009.

Cuộc khảo sát xem xét kết quả điều tra đối với việc kiểm toán các công ty công chúng và các định chế tài chính lớn có tính chất "quan trọng hệ thống" đối với nền kinh tế toàn cầu. Với kết quả kiểm toán của các công ty đại chúng, cơ quan điều tra tìm thấy những vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán các thước đo giá trị, kiểm soát nội bộ và các thủ tục được sử dụng để đánh giá các bảng tường trình tài chính./. (Theo New York Times)

(Lê Hường - Báo KTNN Số 24/2014)

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2648

Đánh giá bài viết
Kết quả