PCAOB KHIỂN TRÁCH EY VÀ GRANT THORNTON


Hội đồng giám sát kế toán các công ty đại chúng Mỹ (PCAOB) vừa công bố tiếp một phần báo cáo thanh tra năm 2010 đối với EY và báo cáo thanh tra năm 2008, 2009 đối với Grant Thornton vì hai công ty này đã không thể nhanh chóng giải quyết trong vòng một năm những vấn đề về kiểm soát chất lượng mà báo cáo thanh tra đã đưa ra.

Với trường hợp của EY, PCAOB cho biết công ty chưa giải quyết được những thiếu sót trong quá trình đánh giá chất lượng các cuộc kiểm toán - vấn đề mà PCAOB đã cảnh báo. Kết quả thanh tra cũng chỉ ra rằng, EY đôi lúc dựa quá nhiều vào các bằng chứng "thuận chiều" chứng minh kết quả của công ty mà không xem xét các bằng chứng mới mang tính phản biện. Còn đối với Grant Thornton, công ty này đã bị chỉ trích vì các vấn đề kiểm soát chất lượng trong kiểm tra, kiểm soát nội bộ, thực hiện không đầy đủ quy trình kiểm toán trước khi đưa ra kết luận.

(Theo The Wall Street Journal, Accounting Today)

(Theo Báo KTNN - Số 25/2014)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3399

Đánh giá bài viết
Kết quả