VACPA HỌP TRỰC TUYẾN BAN HỘI VIÊN NĂM 2014


Ngày 17/6/2014, Ban Hội viên đã tổ chức cuộc họp thường niên nhằm đánh giá hoạt động quản lý và phát triển Hội viên của VACPA năm 2013 và thảo luận kế hoạch hoạt động Hội viên năm 2014.

Cuộc họp dưới sự đồng chủ trì của Ông Nguyễn Thành Trung- UV Thường trực, Trưởng ban Hội viên; Trưởng Văn phòng Hà Nội và Trưởng Văn phòng TPHCM với sự tham dự của các Uỷ viên ban Hội viên. Ông Bùi Văn Mai- Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký, Bà Hà Thị Ngọc Hà- Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn đã tham dự cuộc họp và cho ý kiến chỉ đạo về yêu cầu, nội dung, biện pháp  và kế hoạch phát triển hoạt động Hội viên, trong năm 2014.

Sau khi nghe báo cáo và trao đổi, cuộc họp đã nhất trí cao với đánh giá: hoạt động phát triển và quản lý Hội trong năm 2013 đã có sự phát triển tốt hơn hẳn các năm trước. Công tác quản lý và phát triển Hội viên năm 2013 đã có nhiều cải tiến, đặc biệt quan tâm đến việc gia tăng quyền lợi cho hội viên thông qua việc cung cấp kịp thời các văn bản pháp luật, công cụ hỗ trợ, Ebook, chương trình kiểm toán mẫu, tọa đàm miễn phí, xét khen thưởng cuối năm 2013 cho 8 hội viên tập thể và 56 hội viên cá nhân, giảm phí đào tạo CNKT, ưu tiên trả lời câu hỏi tư vấn cũng như gia tăng uy tín, danh tiếng của VACPA cũng là gia tăng uy tín, danh tiếng của Hội viên. Nhờ vậy, cuối 2013 đã kết nạp được 150 hội viên cá nhân và 71 hội viên tập thể, trong 6 tháng đầu năm 2014 kết nạp được 85 hội viên cá nhân, … nâng tổng số hội viên cá nhân đến 30/06/2014 là 1486 Hội viên là KTV và 74 hội viên tập thể,…

Tại cuộc họp này, Ban Hội viên đã thảo luận rất sôi nổi về định hướng hoạt động tư vấn năm 2014, Ngoài các hoạt động tương tự, cần tăng cường thảo luận chuyên đề, tuyên truyền, quảng bá chuyên môn nghề nghiệp; tổ chức hội thảo dành riêng cho Hội viên viên tập thể. Từ 01/07/2014 chỉ giới hạn trả lời tư vấn, cung cấp tài liệu, công cụ hỗ trợ, ebook cho hội viên; thực hiện chúc mừng sinh nhật cho hội viên tập thể, kiến nghị Bộ Tài chính khuyến khích công ty kiểm toán và KTV tham gia hội viên tập thể và hội viên cá nhân, góp phần phát triển hoạt động kiểm toán độc lập; Kiến nghị Bộ Tài chính cấp chứng chỉ KTV và xử lý sai phạm hội viên nhanh hơn và có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các công ty kiểm toán mở rộng thị trường dịch vụ,… VACPA vẫn tiếp tục tổ chức VACPA Football Cup, VACPA Tennis Cup để động viên hội viên, có cơ hội hòa đồng các hoạt động hội,… Cuộc họp đã bàn và nhất trí xin ý kiến Ban Chấp hành phê duyệt cho thực hiện một số  biện pháp nhằm khắc phục các tồn tại và nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp về quản lý hội viên và gia tăng quyền lợi hội viên từ năm 2014 trở đi….

Cuộc họp đã kết thúc vào lúc 12h cùng ngày với sự nhất trí cao về Báo cáo và Kế hoạch hoạt động hội viên năm 2014 và các vấn đề liên quan.

MC-Web

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3711

Đánh giá bài viết
Kết quả