BỘ TÀI CHÍNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ SAI PHẠM QUA KSCL NĂM 2013


Ngày 18/7/2014, tại Hà Nội (và sắp tới, ngày 22/7/2014, tại Hồ Chí Minh), Bộ Tài chính đã công bố quyết định xử lý sai phạm của kiểm toán viên và công ty kiểm toán phát hiện qua cuộc kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2013, gồm các hình thức sau:

 

 

 

 

(1)         Nghiêm khắc phê bình: 23 kiểm toán viên và 11 công ty kiểm toán;

(2)         Đình chỉ hành nghề kiểm toán trong thời hạn 06 tháng: 24 kiểm toán viên (trong đó có 08 Giám đốc công ty kiểm toán);

(3)         Đình chỉ hành nghề kiểm toán trong thời hạn 12 tháng: 01 kiểm toán viên.

Do năm 2013 Luật Kiểm toán độc lập đã có hiệu lực nhưng Nghị định 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập đến ngày 01/12/2013 mới có hiệu lực nên căn cứ xử phạt sai phạm năm 2013 là: Luật kiểm toán độc lập và Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2014 về Kiểm toán độc lập.

Các sai phạm qua kiểm soát chất lượng năm 2013 bị xử lý chủ yếu gồm: Hệ thống kiểm soát chất lượng của công ty kiểm toán bị xếp loại “Yếu kém”, hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính xếp loại “Yếu kém” hoặc “Chưa đạt yêu cầu”, báo cáo kiểm toán qua kiểm tra mở rộng xếp loại “Chưa đạt yêu cầu”, kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán của cùng 1 khách hàng quá 3 năm liên tục, ký báo cáo kiểm toán khi chưa được cấp giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán, có sai phạm trong đăng ký hành nghề,…

Tại các quyết định xử lý nói trên, Bộ Tài chính yêu cầu các công ty kiểm toán và kiểm toán viên phải nghiêm túc kiểm điểm về các thiếu sót, có hình thức xử lý cá nhân có liên quan, kịp thời rà soát chấn chỉnh quy trình kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán; đồng thời phổ biến, trao đổi rút kinh nghiệm để không tiếp tục xảy ra sai sót tương tự. Đồng thời yêu cầu các công ty có kế hoạch sửa chữa các thiếu sót, báo cáo Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) trước ngày 15/8/2014.

Để hỗ trợ các kiểm toán viên, công ty kiểm toán - Hội viên của VACPA có giải pháp khắc phục kịp thời, VACPA đã quyết định tổ chức buổi tọa đàm miễn phí với hội viên về chủ đề “Các sai sót phát hiện qua kiểm soát chất lượng năm 2013 và giải pháp khắc phục”với thời gian và địa điểm như sau:

-          Tại Hà Nội: Sáng ngày 29/7/2014 - Hội trường Lê Văn Thiêm, 19 Lê Thánh Tông

-          Tại Hồ Chí Minh: Sáng ngày 6/8/2014.

(chi tiết xem tại mục “Tin tức & Sự kiện” trên website: http://www.vacpa.org.vn);

Lưu ý: Các kiểm toán viên, công ty kiểm toán - hội viên tham gia các buổi tọa đàm trên nếu có các vấn đề vướng mắc, đề nghị gửi câu hỏi về trước cho VACPA theo địa chỉ: Văn phòng VACPA HN, ĐT: 04.39724334/ Máy lẻ :102, Email:trungtamdaotao@vacpa.org.vn.

 

HN - VACPA

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 6405

Đánh giá bài viết
Kết quả