HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 63 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 24/07/2014, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 206-2014/QĐ-VACPA kết nạp 63 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

Nguyễn Đình Khôi

Sinh năm 1986

Công ty Kiểm toán và DV tin học Tp.HCM (AISC)

Chứng chỉ KTV số 2793/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Hà Quế Nga

Sinh năm 1985

Công ty Kiểm toán và DV tin học Tp.HCM (AISC)

Chứng chỉ KTV số 2801/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Sinh năm 1983

Công ty Kiểm toán và DV tin học Tp.HCM (AISC)

Chứng chỉ KTV số 2958/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Vũ Bình Nguyên

Sinh năm 1985

Công ty Kiểm toán và DV tin học Tp.HCM (AISC)

Chứng chỉ KTV số 2957/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Phạm Anh Dũng

Sinh năm 1986

Công ty Kiểm toán và DV tin học Tp.HCM (AISC)

Chứng chỉ KTV số 2927/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Phạm Văn Cường

Sinh năm 1971

Công ty DVTV TCKT và KiT Nam Việt (AASCN)

Chứng chỉ KTV số 2922/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Trần Thị Mai

Sinh năm 1984

Công ty DVTV TCKT và KiT Nam Việt (AASCN)

Chứng chỉ KTV số 2510/KTV cấp ngày 23/04/2014

 

Trần Thị Linh

Sinh năm 1985

Công ty DVTV TCKT và KiT Nam Việt (AASCN)

Chứng chỉ KTV số 2949/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Xuân Giang

Sinh năm 1981

Công ty DVTV TCKT và KiT Nam Việt (AASCN)

Chứng chỉ KTV số 2784/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Bùi Thị Như Lê

Sinh năm 1978

Công ty DVTV TCKT và KiT Nam Việt (AASCN)

Chứng chỉ KTV số 2855/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Trần Thị Thu Thủy

Sinh năm 1985

Công ty DVTV TCKT và KiT Nam Việt (AASCN)

Chứng chỉ KTV số 2869/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Ngọc Tuấn

Sinh năm 1968

Công ty DVTV TCKT và KiT Nam Việt (AASCN)

Chứng chỉ KTV số 2837/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Mai Văn Công

Sinh năm 1984

Công ty DVTV TCKT và KiT Nam Việt (AASCN)

Chứng chỉ KTV số 2920/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Chí Thanh

Sinh năm 1983

Công ty DVTV TCKT và KiT Nam Việt (AASCN)

Chứng chỉ KTV số 2819/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Phạm Anh Cường

Sinh năm 1982

Công ty Kiểm toán Phương Đông

Chứng chỉ KTV số 2741/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Thu Hà

Sinh năm 1985

Công ty Kiểm toán Việt Anh

Chứng chỉ KTV số 2986/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Thị Phương Thảo

Sinh năm 1987

Công ty Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng

Chứng chỉ KTV số 2763/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Sinh năm 1983

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số N.3040/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Lương Kim Diên An

Sinh năm 1986

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2737/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Thành Linh

Sinh năm 1986

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2798/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

 

Đặng Minh Tài

Sinh năm 1986

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2815/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

 

Nguyễn Thụy Ái

Sinh năm 1984

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số N.3016/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Trần Nam Dũng

Sinh năm 1982

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số N.3021/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Phan Anh Quốc

Sinh năm 1987

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2759/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

 

Võ Ngọc Huyền

Sinh năm 1985

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2610/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

 

Nguyễn Thành Luân

Sinh năm 1985

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2613/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Đinh Phú Anh Vũ

Sinh năm 1981

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số N.2714/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Nguyễn Quốc Anh

Sinh năm 1986

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số N.2584/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Trần Thu Hà

Sinh năm 1984

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2499/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Phạm Thị Hoài

Sinh năm 1985

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số N.2588/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Phùng Mạnh Phú

Sinh năm 1980

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số N.2598/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Đào Nguyên Thuận

Sinh năm 1985

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số N.2462/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Trần Mai Thảo

Sinh năm 1983

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2466/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Văn Thị Hải Hà

Sinh năm 1986

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2931/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Trần Thị Thu Hiền

Sinh năm 1984

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2487/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Trần Thanh Thúy

Sinh năm 1987

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số N.3076/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Thị Phương Hoa

Sinh năm 1985

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2937/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Lương Thị Phương Dung

Sinh năm 1986

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số N.3054/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Ngô Thị Phương Nhung

Sinh năm 1988

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số N.3069/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Phùng Trọng Hải

Sinh năm 1984

Công ty Ersnt&Young Việt Nam

Chứng chỉ KTV số N.2707/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

 

Hoàng Văn Anh

Sinh năm 1985

Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2917/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Phạm Thị Hiền

Sinh năm 1986

Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Chứng chỉ KTV số 2449/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Lê Thị Hương Lan

Sinh năm 1983

Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Chứng chỉ KTV số 2506/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Lê Mạnh Hùng

Sinh năm 1986

Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Chứng chỉ KTV số 2560/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Lê Hoàng Yến

Sinh năm 1985

Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Chứng chỉ KTV số 2978/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Ngọc Khánh

Sinh năm 1984

Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Chứng chỉ KTV số 2999/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Ngọc Vân

Sinh năm 1987

Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Chứng chỉ KTV số 2911/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Trần Mỹ Trân

Sinh năm 1972

Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Chứng chỉ KTV số 2833/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Vũ Tiến Sỹ

Sinh năm 1981

Công ty Kiểm toán Rồng Việt

Chứng chỉ KTV số 2863/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Tấn Thu Vân

Sinh năm 1965

Công ty XD Giao thông Nguyên Đức

Chứng chỉ KTV số 1767/KTV cấp ngày 28/04/2010

 

Lâm Phi Bằng

Sinh năm 1985

Công ty Kiểm toán IGL

Chứng chỉ KTV số 2630/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Võ Phương Duy

Sinh năm 1986

Công ty Kiểm toán AASCS

Chứng chỉ KTV số 2783/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Đức Tấn

Sinh năm 1984

Công ty Kiểm toán tư vấn Đất Việt

Chứng chỉ KTV số 2666/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Phạm Thị Ánh Dương

Sinh năm 1983

Công ty Kiểm toán tư vấn Đất Việt

Chứng chỉ KTV số 2698/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Nguyễn Thái Sinh

Sinh năm 1985

Công ty Kiểm toán tư vấn Đất Việt

Chứng chỉ KTV số 2625/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Bùi Tiến Dũng

Sinh năm 1977

Công ty Kiểm toán Hùng Vương

Chứng chỉ KTV số 2925/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Vũ Thị Hà

Sinh năm 1974

Công ty Kiểm toán FAC

Chứng chỉ KTV số 0461/KTV cấp ngày 09/01/2001

 

Phạm Phương Thùy

Sinh năm 1983

Công ty Kiểm toán HSK Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2296/KTV cấp ngày 30/12/2011

 

Đặng Thị Thư

Sinh năm 1985

Công ty Kiểm toán HSK Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2730/KTV cấp ngày 31/05/2013

 

Bùi Đình Cường

Sinh năm 1985

Tập đoàn viễn thông Quân Đội

Chứng chỉ KTV số 2921/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Thanh Hoa

Sinh năm 1972

Công ty Tư vấn Kiểm toán Sáng Lập Á Châu

Chứng chỉ KTV số 2091/KTV cấp ngày 30/12/2011

 

Nguyễn Bá Doanh

Sinh năm 1985

Công ty Tư vấn Kiểm toán Sáng Lập Á Châu

Chứng chỉ KTV số 2663/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Hoàng Vũ Viễn Phương

Sinh năm 1983

Công ty Tư vấn Kiểm toán Hoàng Gia

Chứng chỉ KTV số 1836/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

 

 

 

 

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3287

Đánh giá bài viết
Kết quả