HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 16 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 26/08/2014, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 245-2014/QĐ-VACPA kết nạp 16 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

 

 

 

Dương Hải Nam

Sinh năm 1986

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2953/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Trần Quang Huy

Sinh năm 1981

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 1675/KTV cấp ngày 28/04/2010

 

Trần Hồng Quân

Sinh năm 1987

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2758/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Lê Thị Minh Thi

Sinh năm 1984

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Chứng chỉ KTV số N.3041/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Bùi Thị Hương

Sinh năm 1983

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2561/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Phạm Thị Thái Hà

Sinh năm 1987

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2889/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Tiến Quốc

Sinh năm 1985

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 3008/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Lương Tâm

Sinh năm 1986

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2303/KTV cấp ngày 30/12/2011

 

Phạm Ngọc Hải

Sinh năm 1986

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2452/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Nguyễn Đình Huy

Sinh năm 1985

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2990/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Đinh Tiến Long

Sinh năm 1982

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 3002/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Trịnh Thu Huyền

Sinh năm 1984

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tin

Chứng chỉ KTV số 2993/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Cao Thị An

Sinh năm 1986

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tin

Chứng chỉ KTV số 2916/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Trần Nhữ Cường

Sinh năm 1988

Ngân hàng Nhà nước

Chứng chỉ KTV số 2827/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Lê Thị Hồng Thoa

Sinh năm 1986

Công ty Kiểm toán TV Độc lập (IAC)

Chứng chỉ KTV số 2827/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Sinh năm 1980

Công ty Tư vấn và Kiểm toán VNASC

Chứng chỉ KTV số 3006/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2839

Đánh giá bài viết
Kết quả