GRANT THORNTON TIẾP TỤC CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG HƯỚNG NGOẠI


Hãng kiểm toán quốc tế Grant Thornton toàn cầu đã thực hiện 22 cuộc mua bán và sáp nhập lại tại các nước Canada, Đài Loan, Thụy sĩ và Việt Nam trong 10 tháng trở lại đây.

Tại Việt Nam, Grant Thornton Việt Nam đã sáp nhập với ACPA Nexia, gia tăng quy mô lên gấp đôi. Tuyên bố mới nhất của Grant Thornton cho biết, hãng tiếp tục chiến lược tăng trưởng hướng ngoại - đã bắt đầu từ năm 2012. Theo điều tra của International Accounting Bulletin năm 2014, Grant Thornton là hãng kiểm toán quốc tế lớn thứ 6 trên thế giới với tỷ lệ tăng trưởng bình quân 8%, đạt doanh thu toàn cầu 4.519 triệu USD trong năm tài chính 2013. (Theo International Accounting Bulletin)

(Theo Báo KTNN - Số 36/2014)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2936

Đánh giá bài viết
Kết quả