HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 20 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 09/10/2014, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 291-2014/QĐ-VACPA kết nạp 20 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

 

Lê Thị Minh Thi

Sinh năm 1981

Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam

Chứng chỉ KTV số 1860/KTV cấp ngày 23/02/2011

 

Nguyễn Thành Chung

Sinh năm 1985

Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam

Chứng chỉ KTV số 2654/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Đoàn Đức Cảnh

Sinh năm 1987

Công ty TNHH Kế toán-Kiểm toán Tư vấn Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2738/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Trần Quốc Khánh

Sinh năm 1985

Công ty TNHH Kế toán-Kiểm toán Tư vấn Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2853/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Hữu Phong

Sinh năm 1980

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Sáng Lập Á Châu

Chứng chỉ KTV số 3086/KTV cấp ngày 14/08/2014

 

Lại Thị Thùy Linh

Sinh năm 1985

Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S

Chứng chỉ KTV số 3102/KTV cấp ngày 14/08/2014

 

Ngô Thị Thúy Kiều

Sinh năm 1987

Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S

Chứng chỉ KTV số 2750/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Võ Thị Xuân Mai

Sinh năm 1986

Công ty TNHH Kiểm toán E-Jung

Chứng chỉ KTV số 2799/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Hoàng Lệ Ngân

Sinh năm 1986

Công ty TNHH Kiểm toán E-Jung

Chứng chỉ KTV số 2802/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Huỳnh Thị Cẩm Giang

Sinh năm 1985

Công ty TNHH Kiểm toán E-Jung

Chứng chỉ KTV số 2785/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Lê Thị Trang

Sinh năm 1984

Công ty TNHH Kiểm toán E-Jung

Chứng chỉ KTV số 3015/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Phạm Ngọc Thảo

Sinh năm 1974

Công ty TNHH Kiểm toán Định giá Thăng Long-TDK

Chứng chỉ KTV số 1055/KTV cấp ngày 11/11/2005

 

Vũ Thị Ngọc Thu

Sinh năm 1975

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán TND

Chứng chỉ KTV số 0403/KTV cấp ngày 09/01/2001

 

Trần Việt Hà

Sinh năm 1976

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán TND

Chứng chỉ KTV số 1244/KTV cấp ngày 17/01/2007

 

Tô Đình Hoài

Sinh năm 1980

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán TND

Chứng chỉ KTV số 1174/KTV cấp ngày 17/01/2007

 

Hoàng Thái Tân

Sinh năm 1985

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Chứng chỉ KTV số 2817/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Thị Cẩm Hồng

Sinh năm 1985

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Chứng chỉ KTV số 2849/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Thị Tuyết Vân

Sinh năm 1983

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Chứng chỉ KTV số 2839/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Phạm Hoàng Khánh Phương

Sinh năm 1987

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2756/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Sinh năm 1980

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Chứng chỉ KTV số N.3026/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3047

Đánh giá bài viết
Kết quả