UBCK ĐƯỢC TRAO QUYỀN SIẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN


Theo Thông tư số 157/2014 của Bộ Tài chính quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, vừa có hiệu lực, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) được trao nhiều quyền hơn trong kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán.

Cụ thể, ngoài quyền ra quyết định kiểm tra và tổ chức thực hiện việc kiểm tra trực tiếp tại các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, UBCK còn có trách nhiệm xử lý các sai phạm phát hiện qua kiểm tra, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo Bộ Tài chính để xử lý. UBCK còn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra của các doanh nghiệp kiểm toán thuộc đối tượng kiểm tra của UBCK.

Cũng theo quy định mới, báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán được công khai trong phạm vi doanh nghiệp kiểm toán được kiểm tra và được tổng hợp trong Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra hàng năm sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, UBCK và tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán. 

(Hữu Hòe - ĐTCK)

BBT: Được biết, thực hiện theo quy định trên, từ ngày 17/11/2014, UB CKNN đang triển khai đợt 1 KSCL năm 2014 tại 5 công ty IFC, VAE, AISC, Nam Việt và AFC tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 4116

Đánh giá bài viết
Kết quả