CHÚC MỪNG DELOITTE VIỆT NAM VÀ AVN VIỆT NAM TRỞ THÀNH HỘI VIÊN TẬP THỂ VACPA


Ngày 24/11/2014, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 335-2014/VACPA, kết nạp công ty TNHH Deloitte Việt Nam và công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam trở thành Hội viên tập thể chính thức của VACPA.

Đến nay, sau gần 2 năm phát triển Hội viên tập thể, số lượng Hội viên tập thể của Hội là 76 công ty kiểm toán. Việc các công ty kiểm toán gia nhập Hội viên tập thể VACPA thực sự đóng góp vào hoạt động nghề nghiệp của VACPA cũng như rất có ý nghĩa đối với Hội viên tập thể. Với phương châm “VACPA - GIA TĂNG GIÁ TRỊ HỘI VIÊN”, Ban Chấp hành VACPA đã luôn xem xét để gia tăng thêm nhiều quyền lợi của Hội viên tập thể hơn nữa, đến nay có các quyền lợi thiết thực, cụ thể như sau:

1.       Được giảm 5% phí CNKT trên tổng số phí CNKT hàng năm do VACPA tổ chức đối với các KTV là Hội viên cá nhân làm việc tại công ty;

2.       Được miễn phí đăng lô gô trên trang web của Hội;

3.       Được cung cấp kịp thời các văn bản, tài liệu, công cụ hỗ trợ, Ebook, Chương trình kiểm toán mẫu, sách và tài liệu hướng dẫn do Hội ban hành;

4.       Được miễn phí đăng tin quảng bá, tin bài, ảnh, sự kiện  trên website của Hội;

5.       Được miễn phí đăng tin tuyển dụng KTV trên website của Hội; 

6.       Được tư vấn, giới thiệu và hỗ trợ khi muốn tham gia là thành viên, đại diện liên lạc của hãng kiểm toán quốc tế hoặc sáp nhập với công ty kiểm toán khác trong cả nước;

7.       Được xét khen thưởng cấp Hội và được Hội đề nghị cấp Bộ Tài chính và cấp cao của Nhà nước khen thưởng cho tập thể (Bằng khen, Huân chương, Cờ luân lưu....)

8.       Được quyền yêu cầu Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong hoạt động nghề nghiệp khi bị xâm phạm;

9.       Được Hội hỗ trợ đào tạo giảm phí nếu bị yếu kém trong quá trình kiểm soát chất lượng;

10.   Các quyền lợi mới khác... như được Hội xác nhận tổng số giờ CNKT của từng người và cả công ty, được xác nhận các thông tin cần thiết về Hội viên...

 Vì vậy, để hoạt động của Hội ngày càng được mở rộng và phát triển, VACPA hy vọng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, hợp tác của các công ty kiểm toán trong cả nước bằng việc tiếp tục gửi Hồ sơ gia nhập Hội viên tập thể trong thời gian tới./.

NPN-VACPA

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2539

Đánh giá bài viết
Kết quả