HOSE và Deloitte Việt Nam ký kết ghi nhớ MOU về quản trị rủi ro


Ngày 27/11/2014, tại TP. HCM, sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) và Công tyTNHH Deloitte Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ MOU với các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản trị rủi ro.

Theo đó, chương trình hợp tác sẽ tập trung vào lĩnh vực quản trị công ty với các nội dung chính như: xây dựng và tăng cường tính hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp cho các doanh nghiệp niêm yết, các công ty niêm yết và công ty chứng khoán; các chương trình đào tạo về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và kế toán...

Tại lễ ký kết, Tổng giám đốc HOSE, bà Phan Thị Tường Tâm đánh giá cao sự hợp tác và bày tỏ mong muốn hợp tác hai bên sẽ mang lại hiệu quả trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản trị rủi ro, nâng cao khả năng cạnh tranh của các công ty niêm yết trên HOSE, góp phẩn xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

(Theo ĐTCK)

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 1828

Đánh giá bài viết
Kết quả