LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI 'CHINH PHỤC ĐỈNH CAO NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN - TÀI CHÍNH - LẦN IV'


Từ năm 2012, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã phối hợp với Tập đoàn Nguồn lực Việt (Vietsourcing)... đã tổ chức 3 lần cuộc thi "Chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp Kế toán - Kiểm toán - Tài chính". Năm 2015, VACPA tiếp tục phối với với Vietsourcing tổ chức cuộc thi này lần thứ 4.

Mời các bạn Hội viên, KTV và các bạn quan tâm đến dự Lễ phát động cuộc thi tại Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội theo thông báo sau.

Chi tiết vui lòng xem file kèm theo! Hoặc tại link: http://www.dinhcaonghenghiep.vn/

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2186

Đánh giá bài viết
Kết quả