BỘ TÀI CHÍNH ĐÌNH CHỈ HÀNH NGHỀ 28 KIỂM TOÁN VIÊN NĂM 2015


Theo tin từ Bộ Tài chính, ngày 12/02/2015, Bộ Tài chính ban hành 28 Quyết định từ số 285/QĐ-BTC đến số 318/QĐ-BTC, đình chỉ hành nghề kiểm toán 28 kiểm toán viên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán từ năm 2013", lý do: Các kiểm toán viên này đã không có đủ điều kiện tiếp tục hành nghề, do không tham gia đủ số giờ cập nhật kiến thức trong năm 2014 theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 12, Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán.

Được biết, năm 2014 đã có 15 kiểm toán viên bị đình chỉ hành nghề kiểm toán cũng với lý do trên.

Tình trạng này có thể còn tiếp tục xảy ra trong các năm tiếp theo, do việc tham gia cập nhật kiến thức đủ 40 giờ/ năm, trong đó có 20 giờ về kế toán, kiểm toán; 4 giờ về đạo đức nghề nghiệp và 16 giờ khác, không chỉ ở VACPA, do công ty tự cập nhật mà còn ở nơi khác, đòi hỏi các kiểm toán viên phải tự theo dõi chặt chẽ, kịp thời số giờ đã cập nhật không bị thiếu hoặc không bị sai cơ cấu nói trên.

Để hỗ trợ hội viên, kiểm toán viên giảm thiểu sai sót trên, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đang xây dựng và dự kiến tháng 5/2015 sẽ đưa vào vận hành “Phần mềm quản lý hội viên 2 chiều”, giúp cho hội viên theo sát được tổng hợp số giờ đã học cập nhật kiến thức và tự động thông báo số giờ học còn thiếu cho từng người vào tháng cuối cùng tính giờ cập nhật kiến thức cho năm sau, nhắc nhở hội viên tiếp tục học đủ số giờ quy định, sẽ giảm thiểu được tình trạng nói trên./.

BBT

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 6731

Đánh giá bài viết
Kết quả