HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 14 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 27/02/2014, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 043-2015/QĐ-VACPA kết nạp 14 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

 

Hoàng Thị Hồng Thanh

Công ty TNHH Tư vấn, Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC.

Chứng chỉ KTV số 1451/KTV cấp ngày 06/07/2009

 

Lê Như Nam

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh

Chứng chỉ KTV số 2898/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Đỗ Dương Tùng

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh

Chứng chỉ KTV số 2904/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Phạm Thị Tuyết Mai

Công ty TNHH Kiểm toán Win Win

Chứng chỉ KTV số 3085/KTV cấp ngày 14/08/2014

 

Lê Trung Tín

Công ty TNHH Kiểm toán E&Y Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 3095/KTV cấp ngày 14/08/2014

 

Trần Thị Bích Trâm

Công ty TNHH Kiểm toán E-Jung

Chứng chỉ KTV số 3087/KTV cấp ngày 14/08/2014

 

Hà Nguyễn Khánh Vân

Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Sáng Lập Á Châu

Chứng chỉ KTV số 2858/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Trần Thị Thanh Thúy

Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Sáng Lập Á Châu

Chứng chỉ KTV số 2866/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Đỗ Thị Thu Huyền

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn ASEAN

Chứng chỉ KTV số 2991/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Đinh Thị Đoan Trang

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn ASEAN

Chứng chỉ KTV số 2535/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Hoàng Thị Ái Xuân

Công ty TNHH MTV điều hành thăm dò khai thác dầu khí nước ngoài

Chứng chỉ KTV số 1028/KTV cấp ngày 11/11/2005

 

Phạm Thị Quỳnh Dung

Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2846/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Đỗ Thị Hà

Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Hoàng Gia

Chứng chỉ KTV số 2650/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Đoàn Thị Quỳnh

Công ty Cổ phần Diana Unicham Hà Nội

Chứng chỉ KTV số  2962/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

 

 

 

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 1848

Đánh giá bài viết
Kết quả