Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Hồng Hà

Số hiệu công ty: 093

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ HỒNG HÀ (HH AUDITING)

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Hồng Hà là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn kế toán tài chính, thuế, định giá. Hiện tại, Công ty Kiểm toán Hồng Hà có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội. Văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng, Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh.

Phương châm dịch vụ của kiểm toán Hồng Hà

Nhằm đảm bảo cung cấp những dịch vụ có chất lượng tốt nhất, mọi hoạt động của chúng tôi luôn tôn trọng nguyên tắc: độc lập, trung thực khách quan và bảo mật, tuân thủ các quy định của Nhà nước Việt Nam, các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam do Nhà nước ban hành cũng như các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận chung. Bên cạnh đó chúng tôi cũng luôn nhận thứcđặt lợi ích hợp pháp của khách hàng lên hàng đầu.

Các dịch vụ của Kiểm toán Hồng Hà

Chúng tôi đã và đang cung cấp cho khách hàng nhiều loại hình dịch vụ có giá trị cao như:

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

 

 

-  Kiểm toán theo luật định Báo cáo tài chính, Đấu thầu, . . .

 

-   Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành

 

-  Kiểm toán hoạt động

 

-  Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

 

-  Báo cáo thẩm định số liệu theo mục tiêu

 

-  Các đánh giá và xác nhận đặc biệt

 

-  Kiểm tra báo cáo quý và báo cáo giữa kỳ

 

-  Chuẩn bị và tổng hợp báo cáo tài chính

 

 

TƯ VẤN TÀI CHÍNH

 

 

-  Xác định cơ cấu và chiến lược kinh doanh

 

-  Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả cho doanh nghiệp, xây dựng quy chế tài chính cho doanh nghiệp.

 

-  Tư vấn quản lý tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp

 

-  Tư vấn quản lý tiền lương và nhân sự

 

-  Tư vấn lập dự án khả thi cho các doanh nghiệp trong giai đoạn đầu, Tư vấn đầu tư, lựa chọn phương án kinh doanh cho doanh nghiệp

 

-  Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp, tư vấn đối với các doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán

 

 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

 

 

 

-  Tư vấn lựa chọn hình thức sổ và tổ chức bộ máy kế toán

 

-  Tư vấn lập Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

 

-  Làm thuê kế toán

 

 

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

 

 

 

-  Xây dựng phòng kiểm toán nội bộ

 

-  Đào tạo kiểm toán nội bộ

 

-  Phân tích hoạt động

 

-  Thực hiện dịch vụ kiểm toán nội bộ

 

-  Điều tra gian lận theo chủ điểm

 

 

DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO

 

 

 

-  Dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính đã được chuyển đổi theo thông lệ kế toán Quốc Tế phục vụ cho mục tiêu hợp nhất kết quả hoạt động với Công ty mẹ

 

-  Dịch vụ chuyển đổi Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp phục vụ cho mục tiêu hợp nhất kết quả hoạt động với Công ty mẹ theo chuẩn mực kế toán Quốc tế và Việt nam

 

 

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

 

 

 

-  Tổ chức khoá học về kế toán, kiểm toán cho các đơn vị phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán, kiểm toán Quốc Tế

 

-  Tổ chức khoá học về kế toán, kiểm toán cho các đơn vị phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt nam

 

-  Đào tạo Kiểm toán nội bộ cho các Doanh nghiệp, Tổ chức

 

 

DỊCH VỤ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

 

 

 

-  Dịch vụ xác định giá trị tài sản doanh nghiệp phục vụ cho việc chuyển đổi hình thức sở hữu công ty, tham gia thị trường chứng khoán, góp vốn liên doanh, hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh. . .

 

-  Dịch vụ xác định tỷ lệ nội địa hoá

 

-  Dịch vụ kiểm toán vay vốn ngân hàng

 

-  Dịch vụ kiểm toán đấu thầu trong nước, Qtế

 

 

DỊCH VỤ THUẾ

 

 

 

-  Kho dữ liệu các văn bản pháp quy của Việt nam

 

-  Kho dữ liệu các văn bản thuế nói riêng

 

-  Liên lạc thường xuyên và trực tiếp với cơ quan thuế các cấp và các ban ngành hữu quan khác

 

-  Những kiến thức quý giá về việc áp dụng thuế và các quy định pháp lý khác

 

-  Đánh giá phân tích thuế

 

-  Giúp đỡ trong việc kiểm toán thuế

 

-  Thuế giá trị gia tăng và thuế xuất nhập khẩu

 

-  Đàm phán để hưởng khuyến khích thuế

 

Vốn điều lệ: 5.500.000.000đ (Năm tỷ năm trăm triệu đồng)

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Phòng 206 - Cầu thang 3 - Đơn nguyên 2 - Nhà CT1, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì - Từ Liêm, Hà Nội  

ĐT: 04.2210 6523/24 - Fax : 04.3787 5332

Email:

Website: http://www.hhauditing.com/contact

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 10042

Đánh giá bài viết
Kết quả