Vai trò của kế toán ngày càng được nêu cao


Vai trß cña kÕ to¸n

ngµy cµng ®­Ã®c nªu cao

 

 

â—ŠMai Anh

 

 

H

iệp Hội Kế toán công chứng Australia (CPA Australia) hoan nghênh kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 về khủng hoảng tài chính toàn cầu như một điểm khởi đầu có tính chất quyết định trong việc giải quyết khủng hoảng. Ông Alex Malley - Chủ tịch CPA Australia nói rằng, việc nhấn mạnh vào những vấn đề kế toán trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo thế giới chỉ rõ vai trò quan trọng của nghề kế toán và giới chuyên môn phải đóng vai trò hàng đầu và trung tâm khi tham gia vào quá trình thiết kế và triển khai những đề xuất mới vừa được nêu.

 Đại diện các nền kinh tế tham dự

Hội nghị thượng đỉnh G20

Theo ông Malley, những nguyên tắc được thiết lập ở Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 đặt kế toán vào trung tâm của giải pháp và cung cấp nền tảng cho sự phát triển thông qua phương thức phối hợp. Nghề kế toán phải nhận trọng trách lãnh đạo để bảo đảm rằng hệ thống tài chính phát triển minh bạch, nhất quán, trách nhiệm với hệ thống báo cáo nghiêm ngặt làm then chốt. Các đề tài thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh phù hợp với những vấn đề mà CPA Australia trước đây đã từng xác định như là những ưu tiên hàng đầu. “Chúng tôi đã lớn tiếng bảo vệ công lao của phương pháp sử dụng giá trị hợp lý coi đó là phương pháp tối ưu để đo lường giá trị của các công cụ tài chính phái sinh và một số tài sản tài chính cụ thể khác. Chúng tôi nhấn mạnh nhu cầu để duy trì sự phân biệt giữa báo cáo tài chính và báo cáo đánh giá rủi ro. Chúng tôi cũng bày tỏ quan điểm rất rõ ràng về nhu cầu phải có một tổ chức đề ra chuẩn mực toàn cầu độc lập và Hội chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standards Boards - IASB) là một hiệp hội được trang bị tốt nhất để đảm trách vai trò này. Đó là tất cả những vấn đề mà Hội nghị Thượng đỉnh G20, cho dù được nêu lên một cách rõ ràng hay chỉ đề cập qua, đã xác định là cần phải giải quyết” - ông Malley nhấn mạnh.

Xung quanh các vấn đề được nêu ra tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, theo ông Malley, là tầm quan trọng của việc xây dựng các phương thức để báo cáo một cách chính xác toàn bộ phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp, bao gồm cả tài sản ngoài bảng cân đối kế toán. Rất nhiêu vấn đề để giải quyết khủng hoảng hiện nay đều nằm trong khả năng giải quyết của kế toán. Trong tương lai, báo cáo mang tính chất phát triển bền vững sẽ rất quan trọng trong việc nâng cao tính chặt chẽ, sự minh bạch của báo cáo do phần lớn nhấn mạnh vào sự nhận dạng rủi ro. CPA Australia rất năng động trong việc phát triển các phương pháp báo cáo mang tính chất phát triển bền vững và chúng tôi có ý định nêu vấn đề này lên, cùng với các vấn đề kế toán và tài chính quan trọng khác để đóng góp cho các nỗ lực không ngừng nhằm thiết kế lại cấu trúc tài chính toàn cầu.

Còn ông Geoff Rankin - Tổng giám đốc CPA Australia, tuyên bố tổ chức này nhiệt thành ủng hộ ưu tiên của IASB trong phương pháp tiếp cận thống nhất toàn cầu đối với khủng hoảng tài chính hiện nay. Ông cho biết điều này phản ánh sự ủng hộ của  CPA Australia đối với các động thái của IASB để thực hiện trên diện rộng khắp hơn nửa các chuẩn mực kế toán trên nguyên tắc thống nhất.

¤

ng Geoff Rankin phát biểu: “CPA Australia hoàn toàn cam kết với sự phát triển các Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trên nguyên tắc thống nhất của IASB như là cách tốt nhất để vận hành hiệu quả và minh bạch các thị trường tài chính toàn cầu. Chúng tôi ủng hộ việc xóa bỏ những khác biệt về các yêu cầu kế toán của IASB và Ủy ban Chuẩn mực kế toán tài chính (Financial Accounting Standards Board - FASB) miễn là chất lượng của các báo cáo tài chính không bị giảm sút”.

Ông Rankin cho rằng tình trạng của thị trường trên toàn cầu hiện nay luôn đề cao tầm quan trọng thường xuyên của tính minh bạch và nghiêm minh. Quan điểm của CPA Australia là giá trị hợp lý của các công cụ tài chính cho thấy một cách chính xác thực trạng kinh tế, ngược lại với một phương thức khác là sử dụng giá trị lịch sử. Tuy nhiên, nếu thay đổi này chỉ nhằm làm cho việc xác nhận thu nhập được dễ dàng hơn thì CPA Australia không thể tán thành vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của các thông tin tài chính. Cuộc khủng hoảng hiện tại càng cho thấy sự cần thiết của yếu tố nghiêm minh, chính xác và minh bạch trong các thông tin của báo cáo tài chính.

CPA Australia là một trong những tổ chức kế toán lớn nhất thế giới với một lượng thành viên hơn 117.000 chuyên gia hoạt động chuyên nghiệp trong ngành kinh doanh, kế toán, tài chính trên toàn cầu. Trong các lĩnh vực báo cáo tài chính, thuế và quản lý doanh nghiệp, CPA Australia được coi là người đứng đầu trong những lĩnh vực này tại Australia và trên thế giới. Dịch vụ lõi của CPA Australia là: giáo dục, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và biện hộ. Từ tháng 7/2008, CPA chính thức khai trương các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Theo TBTC

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 6385

Đánh giá bài viết
Kết quả