Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt

Số hiệu công ty: 107

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (SV)

Ngày 06/12/2010 Công ty TNHH Kiểm toán Quang Minh và Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt sáp nhập thành lập Công TNHH Kiểm toán Sao Việt (SV).

SV hiện cung cấp các dịch vụ sau:

- Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính;

- Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế;

- Dịch vụ kiểm toán hoạt động;

- Kiểm toán nội bộ;

- Dịch vụ kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm);

- Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án;

- Dịch vụ kiểm toán thông tin tài chính;

- Dịch vụ kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước;

- Tư vấn tài chính, thuế, nguồn nhân lực;

- Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin;

- Tư vấn quản lý;

- Dịch vụ kế toán;

- Dịch vụ định giá tài sản;

- Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính - kế toán - kiểm toán;

- Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính./.

Vốn điều lệ: 3.500.000.000 (Ba tỷ năm trăm triệu đồng)

Trụ sở chính:   Công TNHH Kiểm toán Sao Việt

Địa chỉ:            386/51 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp HCM

Điện thoại:       (84-8) 35267357 - 35261358

Fax:                 08.5261359

E-mail:             svc-tp.hochiminh@vnn.vn

Website:

Chi nhánh:       Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt

Địa chỉ:            292/33/33 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 16213

Đánh giá bài viết
Kết quả