HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2014: NÂNG CAO CẢ VỀ 'LƯỢNG' VÀ 'CHẤT'


HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2014:

NÂNG CAO CẢ VỀ “LƯỢNG” VÀ “CHẤT”

 

Phác thảo bức tranh kiểm toán độc lập (KTĐL) năm 2014, đại diện Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cho biết, hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện đã tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hoạt động của các công ty kiểm toán ngày càng phát triển.

Thùy Anh

Năm 2014 là năm thứ ba ngành KTĐL Việt Nam hoạt động theo những quy định của Luật KTĐL. Trước những khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế đất nước, các công ty kiểm toán đã nỗ lực vươn lên, có những bước phát triển cả về “lượng” và “chất”. Một minh chứng rõ nét là sự chuyển biến về quy mô của các công ty kiểm toán so với năm 2013. Cụ thể, mỗi công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán có ít nhất 5 kiểm toán viên (KTV) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề; vốn pháp định đối với công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên tối thiểu là 3 tỷ đồng, trong đó trên 50% vốn điều lệ thuộc về các KTV hành nghề. Đen hết năm đã có 141 công ty kiểm toán được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; trong đó có 5 công ty 100% vốn nước ngoài, gồm: Công ty TNHH Emst & Young (EY), Cong ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC), Công ty TNHH KPMG (KPMG), Cong ty TNHH Grant Thornton (Grant Thorn­ton), Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam (HSKV); 135 công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên và 1 công ty hợp danh (CPA Việt Nam). Cũng trong năm 2014, 43 công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho tố chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán; 39 công ty kiểm toán đăng ký và được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng khác.

Sự phát triển của các công ty kiểm toán đã thu hút lực lượng KTV độc lập có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao. Đen hết năm 2014, có 1.520/3.112 KTV đã được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng kỷ hành nghề. Kỳ thi Kiểm toán viên và Ke toán viên hành nghề năm 2014 đã được tổ chức thành công tại Hà Nội và TP.HCM với 1.744 người đăng ký thi, tăng 7,8% so với năm 2013.

Cùng với đó, nhiều quy định mới liên quan đến KTĐL do Bộ Tài chính ban hành đã tạo nên những điểm sáng trong bức tranh KTĐL năm 2014. Cụ thể, ngaỵ trong tháng 01/2014, một số Thông tư đã có hiệu lực thi hành như: Thông tư số 214/2012/TT- BTC về hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam thay thế cho 37 Chuẩn mực kiểm toán trước đó, Thông tư số 183/2013/TT-BTC về KTĐL đối với đơn vị có lợi ích công chúng. Đáng lưu ý, các quy định của Thông tư 183/2013/TT-BTC có tác động lớn đến các công ty kiểm toán có quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam. Để thực hiện Thông tư này, các công ty kiểm toán vừa và nhỏ phải có những phương án phù hợp để nâng quy mô hoạt động trong một khoảng thời gian không dài.

Thêm một dấu ấn trong hoạt động KTĐL năm 2014 là việc Thông tư số 157/2014/TT-BTC về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiếm toán được ban hành ngày 23/10/2014 có hiệu lực kể từ ngày ký, trong đó quy định rõ trách nhiệm chủ trì của cơ quan quản lý Nhà nước là Bộ Tài chính trong việc tổ chức kiểm tra chất lượng dịch vụ của các công ty kiểm toán. Thông tư còn quy định trách nhiệm kiểm soát chất lượng các dịch vụ do hội viên cung cấp của VACPA. Điều này đòi hỏi VACPA phải theo sát để nắm bắt nhu cầu của hội viên, kịp thời hỗ trợ hội viên khắc phục những hạn chế đê nâng cao chất lượng dịch vụ; đồng thời phải thay đối về tư duy, đổi mới phương thức hoạt động để hướng hoạt động kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán của Việt Nam theo chuẩn quốc tế.

Cánh cửa cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) sẽ chính thức mở ra vào cuối năm 2015. Trước yêu cầu của hội nhập khu vực, hệ thống pháp luật về KTĐL tiếp tục được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động của các công ty kiểm toán. Dự kiến, trong quý 1/2015, 10 Chuẩn mực kiểm toán sẽ được Bộ Tài chính ban hành. Đây sẽ là một bước tiến quan trọng nhằm đưa hoạt động KTĐL của Việt Nam tiến dần tới việc cập nhật và phù hợp với các chuẩn mực nghề nghiệp của quốc tế.

(Theo Báo KTNN)

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2856

Đánh giá bài viết
Kết quả