HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 11 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 09/04/2015, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 097-2015/QĐ-VACPA kết nạp 11 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

 

Lê Việt Cường

Sinh năm:1984

Công ty TNHH Tư vấn, Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC.

Chứng chỉ KTV số 2478/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Hồ Thị Quỳnh Thanh

Sinh năm:1986

Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam

Chứng chỉ KTV số 2966/KTV cấp ngày 15/04/2014

 

Nguyễn Thanh Phương

Sinh năm:1973

Công ty TNHH Kiểm toán COM.PT

Chứng chỉ KTV số 1615/KTV cấp ngày 28/04/2010

 

Nguyễn Mạnh Hùng

Sinh năm:1984

Công ty TNHH Kiểm toán AVICO

Chứng chỉ KTV số 2501/KTV cấp ngày 23/04/2013

 

Phan Thị Băng Tuyết

Sinh năm:1981

Công ty TNHH Kiểm toán Nexia STT

Chứng chỉ KTV số 2188/KTV cấp ngày 30/12/2011

 

Nguyễn Hoàng Phương

Sinh năm:1982

Công ty TNHH Kiểm toán Nexia STT

Chứng chỉ KTV số 1614/KTV cấp ngày 28/04/2010

 

Ngô Thị Sơn

Sinh năm:1976

Công ty TNHH Kiểm toán Nexia STT

Chứng chỉ KTV số 1658/KTV cấp ngày 28/04/2010

 

Lê Quang Phi

Sinh năm:1974

Công ty TNHH Kiểm toán Nexia STT

Chứng chỉ KTV số N.2073/KTV cấp ngày 21/06/2011

 

Đặng Ngọc Linh

Sinh năm:1984

Làm việc tự do

Chứng chỉ KTV số 2724/KTV cấp ngày 31/05/2013

 

Trần Thị Hằng

Sinh năm:1974

Công ty TNHH Kiểm toán AAFC

Chứng chỉ KTV số 1955/KTV cấp ngày 23/02/2011

 

Trịnh Thị Hoài Thu

Sinh năm:1979

Công ty TNHH Kiểm toán AAFC

Chứng chỉ KTV số 1330/KTV cấp ngày 30/09/2008

 

 

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 2663

Đánh giá bài viết
Kết quả