HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 16 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 05/05/2015, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 126-2015/QĐ-VACPA kết nạp 16 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

Họ và tên

Năm sinh

Chứng chỉ KTV

Tên đơn vị công tác

Nam

Nữ

Số

Ngày cấp

 

Trần Thái Hà

1983

 

2557/KTV

23/4/2013

Công ty kiểm toán Đông Nam Á

 

Nguyễn Minh Hoàng

1983

 

2656/KTV

23/4/2013

Công ty kiểm toán Đông Nam Á

Cù Xuân Thắng

1975

 

1681/KTV

28/4/2010

Công ty kiểm toán  Đông Nam Á

 

Vũ Thị Báu

 

1983

2475/KTV

23/4/2013

Công ty kiểm toán ASEAN

 

Lê Thị Vân Anh

 

1983

2472/KTV

23/4/2013

Công ty kiểm toán ASEAN

 

Chu Thị Tuyết Nhung

 

1982

2458/KTV

23/4/2013

Công ty kiểm toán UHY ACA

 

Trần Đức Hùng

1986

 

2938/KTV

15/4/2014

Công ty kiểm toán An Phát AFC

 

Phạm Thị Hiếu

 

1975

1652/KTV

28/4/2010

Công ty kiểm toán SPT

 

Phạm Thị Kim Thu

 

1978

2865/KTV

15/4/2014

Công ty kiểm toán Phương Đông

 

Trần Thị Thiên Hương

 

1976

3094/KTV

14/8/2014

Công ty kiểm toán Phương Đông

 

Cao Lê Sơn Dương

1982

 

2690/KTV

23/4/2013

Công ty TNHH Dịch vụ Trí Việt

 

Vũ Tiến Đông

1976

 

0734/KTV

19/11/2004

Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2

 

 

Đỗ Thị Hải Ngọc

 

1984

2166/KTV

30/12/2011

Công ty kiểm toán CPA

 

Trương Song Nhân

1982

 

2427/KTV

22/6/2012

Công ty kiểm toán CPA

 

Vũ Thị Lụa

 

1952

0220/KTV

18/5/1999

Công ty kiểm toán  CPA

 

Phạm Thị Minh

 

1973

0574/KTV

12/11/2002

Công ty kiểm toán  Việt Tin

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3396

Đánh giá bài viết
Kết quả